Koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangud

Eestisse saabumine Suurbritanniast

Otseviite nupp Terviseameti iseteenindusse

Riiginfo telefon 1247 reklaam foto

Alates 1. jaanuarist tuleb Suurbritanniast Eestisse tulles teha mitte rohkem kui 72 tundi enne reisi algust koroonatest. Piiriületuse järgselt tuleb jääda 14-päevasesse eneseisolatsiooni, mille jooksul ei tohi lahkuda oma elukohast või püsivast viibimiskohast. Testi tegemise kohustus ei laiene alla 10-aastastele lastele.

14-päevast eneseisolatsiooni aega on võimalik lühendada juhul, kui lisaks enne riiki saabumist tehtud testile teha test ka seitsmendal päeval pärast Eestisse saabumist. Eneseisolatsiooni aeg lüheneb, kui mõlema testi tulemus on negatiivne.

Inimestel, kellel ei ole võimalik teha testi 72 tundi enne reisi, peavad testi tegema vahetult pärast riiki sisenemist. Eneseisolatsiooni aja lühendamiseks tuleb siis teine test teha mitte varem kui seitsmendal päeval pärast esimese testi tulemuse teadasaamist. Mõlema testi tulemused peavad olema negatiivsed.

Eneseisolatsiooni periood lüheneb ka siis, kui arst hindab inimese nakkusohutuks.

Eneseisolatsiooni lühendamiseks tuleb testimine läbida ka alla 10-aastastel lastel.

Suurbritanniast saabunud inimene tohib eneseisolatsioonist lahkuda:

  • arsti, politsei või päästeametniku korraldusel või hädajuhtumi korral
  • eluks hädavajaliku soetamisel, kui seda pole võimalik muul kombel saada
  • õues teiste inimestega kontakte vältides

Sõltumata kodust või püsivast viibimiskohast lahkumise põhjusest, tuleb järgida kõiki koroonaviiruse leviku tõkestamise abinõusid.

Jätkuvalt jäävad kehtima erandid, kellele testi tegemise ega eneseisolatsiooni piirangud ei laiene juhul, kui nendel inimestel puuduvad haigustunnused:

  • sõjalise kaitse koostöös Eestisse saabujatele
  • diplomaatidele
  • hädaolukorra lahendajatele

Rohkem infot leiad välisministeeriumi kodulehelt ja lehelt Reisi Targalt