Koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangud

Inimeste hajutamise nõue

Häirekeskuse infotelefon 1247

Alates 19. juunist otsustas Vabariigi Valitsus asendada 2+2 reegli inimeste hajutamise nõudega. See tähendab, et jätkuvalt tuleb hoida inimeste vahel turvalist distantsi, kuid 2+2 reegli kohustuslikus korras täitmist riik enam ei nõua, sest Eesti elanikud mõistavad ja aktsepteerivad distantsi hoidmise vajadust.

Hajutamise nõue vahetas 2+2 reegli välja kõikjal avalikus ruumis, sealhulgas nii müügi- kui teenindussaalides, kaubanduskeskuse üldkasutatavates ruumides, kui ka näiteks kasiinodes ja mänguautomaatide saalides. 2+2 reegli asemel tuleb hajutatus tagada ka avalikel üritustel, avalikel koosolekutel kui ka jumalateenistuste ja usutoimingute läbiviimisel.

Nõue kehtib avalikes saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates ning ka keegli, bowlingu, piljardi mängukohtades, samuti laste mängutubades. Lisaks ka põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides, samuti täienduskoolitusasutuste, huvikoolide, huvitegevuse pakkujate ning avatud noortekeskuste tegevuse korraldamisel. Sama kehtib ka noortelaagrites ja õpilasmalevates, sportimisel ning muuseumide ja näituste külastamisel.

Alates 1. juulist on lubatud avalikud üritused, kui korraldaja tagab siseruumides kuni 50-protsendilise täituvuse, kuid mitte rohkem kui 500 inimest või ürituse korraldaja tagab välistingimustes osalejate arvu kuni 1000 inimest. Ühtlasi otsustas valitsus alates 1. juulist taastada ööklubide, vesipiibukohvikute ning täiskasvanute klubide tegevuse. Need meelelahutuskohad tohivad oma uksed avada tingimusel, et selle pidaja tagab kohalviibijate hajutamise, 50 protsendi täituvuse, maksimaalselt 100 inimese osalemise ning desinfitseerimisnõuete täitmise.

Kuidas kontrollib politsei inimeste hajutamise nõudest kinnipidamist?

Kui eriolukorra ajal kontrollis 2+2 reeglist kinnipidamist politsei, siis eriolukorra lõppemisel määras valitsus oma korraldusega selle ülesande Terviseametile. Riigis kehtib jätkuvalt tervisealase hädaolukorra oht ja viirus ei ole kuskile kadunud. Politsei osutab Terviseametile liikumisvabaduse piirangute täitmise kontrollimisel ametiabi, mis tähendab, et kui politseinikud märkavad oma tavatöö käigus valitsuse kehtestatud liikumisvabaduse piirangute rikkumisi, suhtleme inimestega ning selgitame avalike kogunemistega kaasnevaid riske. Jätkuva rikkumise korral edastame info Terviseametile, kes vajadusel saab teha ettekirjutuse ja määrata sunniraha.
 

Kas inimeste hajutamise nõue kehtib ka PPA töötajatele? Kuidas teostatakse sel juhul toiminguid, mis nõuavad rohkem kui kahe inimese juuresolekut? Näiteks kui on vaja rakendada sundi või viia läbi ülekuulamisi?

Piirang ei kehti neile, kes täidavad avalikke ülesandeid. Politseinikud kasutavad lisaks ka isikukaitsevahendeid.