Koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangud

Kohustus pärast piiriületust 14 päeva kodus püsida

Häirekeskuse infotelefon 1247

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks otsustas Vabariigi Valitsus alates 17. märtsist ajutiselt piirata Schengeni sise- ja välispiiri ületamist ning taastada piirikontroll. Pärast piirikontrolli läbimist peavad Eestisse sisenejad jääma kaheks nädalaks isolatsiooni ning neil on keelatud lahkuda märgitud elukohast või püsivast viibimiskohast.

Kas kodus püsimine on kohustuslik kõigile Eestisse sisenejatele?

Kodus püsimise nõue ei laiene inimestele, kellel on Eesti kodakondsus, Eesti elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on Eesti ning kes on saabunud vahetult:

 • Lätist või Leedust ja on viibinud vahetult enne Eestisse saabumist Balti riikide territooriumil kokku vähemalt 14 järjestikust päeva
 • Soomest, kus viibiti töö või muu lepingulise kohustuse, õppimise või vältimatu perekondliku põhjuse (eelkõige lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad ja haigusjuhtumid) tõttu
 • Soomest, kus viibiti vahetult enne Eestisse saabumist vähemalt 14 järjestikust päeva

Eestisse saavad siseneda ning ei pea 14 päeva kodus püsima haigustunnusteta Läti ja Leedu kodanikud, elamisloa või -õiguse omanikud. Eestisse saavad tulla ka Soome kodanikud, elamisloa või -õiguse omanikud, kes tulevad siia tööle, õppima või tungivatel perekondlikel põhjustel, nagu lähisugulasega kohtumine, matused, pulmad, haigusjuhtumid.

Samuti ei pea haigustunnuste puudumisel pärast piiriületust 14 päeva kodus püsima:
 • Eestis asuvate välisriikide diplomaatiliste esinduste või konsulaarasutuste töötajad, nende perekonnaliikmed või rahvusvahelise sõjalise koostöö raames Eestisse saabuvad välismaalased
 • rahvusvahelise reisijateveoga seotud inimesed, sh transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendi remonti või hooldustöid tegev isik
 • reisigruppe teenindavad inimesed ja need, kes on vahetult seotud reisijaveo teenuse osutamisega
 • tervishoiutöötajad või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid osutavad inimesed
 • inimesed, kes läbivad Eestit, et jõuda oma koduriiki
 • inimesed, kelle piiriületuse eesmärk on liikuda tööle või töölt elukohta Eesti ja Läti vahel
 • inimesed, kellele PPA on andnud eritaotluse alusel loa Eestisse siseneda
 • inimesed, kelle Eestisse saabumise eesmärk on seotud elutähtsa teenuse tagamisega
 • inimesed, kelle Eestisse saabumise eesmärk on seotud Eestis tegutseva ettevõtte seadme remondi või hooldamisega või info- või kommunikatsioonitehnoloogia alase tööga, kui see on ettevõtte tegevuse tagamiseks vajalik
 • Eestisse kauba ja tooraine transportimisega, sh laadimisega vahetult seotud inimesed
 • Veokijuhtide suhtes, kes ei ole piiriületuse hetkel vahetult kaubaveoga seotud, rakendatakse liikumispiirangut

NB! Need, kelle suhtes kehtib eriolukorra ajal kehtestatud kodus püsimise nõue, peavad seda täitma kuni määratud tähtaja möödumiseni.
 

Miks on kodus püsimine vajalik?

Kodune isolatsioon on ettevaatusabinõu, et hoida ära nakkushaiguse levik. Mida vähem inimesed ringi liiguvad ja mida vähem on sotsiaalseid kontakte, seda väiksem on nakkusoht. Periood on 14 päeva, sest selle aja jooksul peaksid haigussümptomid avalduma. Kui see juhtub, siis tuleb kodus püsida kuni tervenemiseni või tervise halvenemisel kutsuda endale kiirabi.

Koroonaviirus on väga nakkav. Paljude jaoks möödub sellest põhjustatud haigus üldjuhul kergelt, kuid ohustatud on vanemaealised ja nõrgema immuunsussüsteemiga inimesed, kellel võib haiguse kulg kujuneda raskeks ning lõppeda surmaga. Kodus püsides hoiame viiruse neist inimestest eemal.

Kas kodus püsimise kohustus tähendab, et peab olema pidevalt oma majas või korteris ja välja ei tohi üldse minna?

Kodus püsimine tähendab kõigi välditavate käikude ära jätmist ning tõesti oma elukohas püsimist. Lubatud on vaid need käigud, mis tõesti vältimatud – näiteks kui inimese elu on ohus, vaja on saada arstiabi, uuendada toidu, ravimite või muid hädapäraseid varusid või käia koeraga väljas. Tohib ka vabas õhus viibida, kuid siis peab vältima kontakti teiste inimestega. Pärast Eestisse sisenemist 14 päevaks koju jääv inimene ei saa käia tööl.

NB! Kui inimesel tekkivad haigustunnused, siis tuleb kodus püsida kuni täieliku tervenemiseni, mil inimene pole enam nakkusohtlik.

Kas reisilt tulija pereliikmed või samas korteris elavad inimesed peavad ka kodus püsima?

See oleks tõesti parim lahendus, kuid kohustus kodus olla on vaid reisinud inimesel. Teistega koos kodus olles tuleb jälgida Terviseameti soovitusi nakkusohu vältimiseks – hoiduda lähikontaktidest – kallistamisest, musitamisest, paraku ka laste sülle võtmisest; mitte jagada sööginõusid, puhastada pidevalt kasutuses olevaid pindu jne.

Pereliikmetel tuleb järgida neid piiranguid, mis on eriolukorra tõttu kehtestatud igaühele, eelkõige liikuda üksi või kahekesi ning hoida teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad.

Kus peavad kohustuse puhul viibima välismaalased?

Isolatsioonis püsimise kohustusega välismaalased peavad 14 päeva viibima sellel aadressil, mille nad piiriületusel märgivad. See võib olla näiteks hotell, AirBnB, Eesti elaniku kodu, nende enda korter Eestis või muu majutuskoht. Kõik muud reeglid on välismaalastele samad.

Rohkem infot leiad Välisministeeriumi kodulehelt.

Mida teha, kui haigussümptomid ilmnevad?

Pea nõu oma perearstiga. Tema annab sulle sõltuvalt olukorra tõsidusest soovitused ja suunab testimisele, kui selleks on põhjust. Ära mine ise perearstikeskusse ega EMOsse kohale

Puhka ja ravi ennast vastavalt arsti soovitustele

Püsi toas kuni arst ütleb, et nakkusoht on kadunud ja järgi kõiki koduseid nakkusohu vältimise reeglei

Täpsemad juhised leiad https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

Kas kodus püsimise kohustuse rikkumise eest saab politsei määrata karistuse?

Eriolukorra juhi antud korralduse rikkumine on seaduse mõistes avaliku korra rikkumine. Korralduseeiramise korral võib politsei teha ettekirjutuse ja selle täitmata jätmisel määrata sunniraha 2000 eurot.

Politsei loodab, et inimesed, kes Eestisse sisenevad mõistavad kohustust kodus olla ning suhtuvad sellesse vastutustundlikult.

PPA saab teha kodus püsimise kohustuse tagamiseks pistelisi kontrolle, võttes inimesega otse ühendust. Samuti saame nõude täitmist kontrollida tavapärase töö, nt liiklusjärelevalve käigus.
Inimeste puhul, kes sihilikult ja korduvalt kohustust eiravad või ei täida politsei antud korraldusi kehtestatud liikumispiirangutest kinni pidada, võib kohaldada ka väärteomenetlust ja määrata karistuse hädaolukorra seaduse § 51 alusel.