Teave eriolukorra kohta

Pääs Soome

Eriolukorra infotelefon 1247

22. märtsi keskööst jõustus Soome otsus, millega Soome loobus pendelrände lubamisest Soomes töötavatele, kuid alaliselt Eestis elavatele eestlastele.

See tähendab, et Soomes töölepinguga töötavad eestlased, kes ei ole oma elamisõigust Soomes registreerinud (puudub Soomes elukoha aadress), ei saa pühapäevast enam riiki sisse. Riiki saavad siseneda vaid Soome kodanikud ja need, kellel on Soomes registreeritud elamisõigus ning riiki sisenedes rakendub 14-päeva kodus püsimise nõue.

Soomes töötavad, aga Eestis elavad eestlased peavad otsustama, kas minna Soome ja püsida seal töötades kuni reeglite muutumiseni, või jääda Eestisse. Viimasel juhul pole neil võimalust minna Soome enne reeglite muutumist, mis võib võtta aega.