Koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangud

Petuskeemid ja kelmused

Riiginfo telefon 1247 reklaam foto

Kurjategijad kujundavad oma skeeme vastavalt ühiskonnas toimuvale ja nii levivad erinevad kelmused, kus koroonaviirust kasutatakse ära, et inimestelt raha välja petta. Samuti kasutatakse inimeste petmiseks vanu skeeme.

Olematute asjade müük – maskid, testid ja koduloomad

Ülemaailmne kriis tõi suure nõudluse isikukaitse- ja desinfitseerimisvahendite järgi. E-poodides ja telefoni teel pakutakse müügiks erinevaid maske, desinfitseerimisvahendeid ja koroonaviiruse teste. Toodete hinnad on tavaliselt kõrged ja tuleb arvestada, et toode ei pruugi olla kvaliteetne või ei ole seda üldse olemas. Nii on inimestele müügiks pakutud koduseid Covid-19 teste, mida müüakse tuntud ettevõtte nimel, kuid tegemist on kelmusega.

Kõigisse koroonaviirusega seotud pakkumistesse tuleb suhtuda kriitiliselt. Enne eseme ostmist tuleb arvestada riskiga, et toode ei ole kvaliteetne või kaup ei saabugi.

Samuti tuleb olla väga tähelik müügiks pakutavate koduloomade või esemete osas, mille hind on turuväärtusest tunduvalt soodsam või tasuta ära anda, kuid palutakse tasuda postikulu, kindlustus või tollimaks. Näiteks teatati 10. märtsil, et ühel veebilehel avaldatud kuulutuses oli ära anda tasuta papagoi, kuid seda kasutati ettekäändena, et transpordi- ja kindlustuskulude katteks välja petta 400 eurot. Papagoi ostjani ei jõudnud.

Pahavara

Pahavara levitajad kasutavad ära olukorda, kus koroonaviirusega seotud info tarbimine on kõrge. Märtsi alguses saadeti paljudele inimestele Euroapteeki matkiv kiri, mis väidetavalt sisaldas „Tervis hoiuministeeriumi“ poolt heaks kiidetud infot viiruse leviku kohta. Kiri sisaldas dokumenti või linki, mille puhul oli tegemist pahavaraga.

Taolise kirja saatmisel tuleb pöörata tähelepanu aadressiribale. Näiteks tuli antud kiri spetsiaalselt loodud liba-aadressilt euroapteek(at)protonmail.com. Samuti tasub tähelepanu pöörata õigekirjale ja faktivigadele, nende ilmnemisel on suur tõenäosus, et tegemist on pettusega.Pahavara abil saadakse ligipääs arvutis olevatele paroolidele ja andmetele. Kui saate kirja kahtlaselt ja tundmatult aadressilt, siis kustutage kiri pikemalt mõtlemata.

Arve- ja palgakonto pettused

Kelmid kasutavad ära olukorda, kus paljud inimesed teevad kaugtööd ja suur osa suhtlusest toimub veebi vahendusel. Näiteks on levinud pettused, kus ettevõtte raamatupidaja saab tegevjuhilt kirja, milles palutakse kiiruga teha rahaülekanne mõnele võõrale kontole. Tegelikkuses saadab kirja kelm, kes on loonud liba-e-posti aadressi ning töötajat kiirustatakse tagant makse sooritada.

Alati tuleb kontrollida kirja saatjat, vajadusel tööandjale helistada ja veenduda, et sellise ülekande tegemine on tõesti vajalik.

On olnud ka juhtumeid, kus kelm helistab ja tutvustab end IT-spetsialistina ja pakub võimalust üle kontrollida arvuti turvaseaded. Selle eesmärk oli saada kaugligipääs inimese arvutile.

Levivad ka palgakonto pettused, kus töötaja palub personalijuhil kanda oma palga uuele kontole, kuid tegelikkuses on kirja saatnud kelm.Investeerimine

Inimesega võetakse ühendust telefoni teel ja pakutakse kõrge tootlusega investeerimisvõimalust. Kõne on tavaliselt vene keeles ning kelm lubab, et rikkaks saab juba paari päevaga ja suurema vaevata. Inimesel palutakse arvutisse laadida kaugjuhtimisprogramm AnyDesk või TeamViewer ning kelm võtab üle arvutipildi ja saab ligipääsu inimese pangakontole, millelt hakkab ülekandeid tegema.
Kelmid jätavad mulje, et „investeeritud“ raha kasvab kiirelt ja julgustavad muudkui juurde kandma. Kelmid manipuleerivad inimestega, et saada nende usaldus ja neid võimalikult kaua konksu otsas hoida. Eesmärk on ühelt inimeselt võimalikult palju raha kätte saada.

Puhastusteenus

Eriolukorra alguses levisid internetis ja telefoni teel pakkumised puhastusteenuse osutamisest. Kontrollisime reklaame ja suhtlesime pakkujatega, et välja selgitada nende eesmärgid. Paljude pakkumiste puhul nähtus, et ettevõte oli äsja asutatud, mis võib omakorda tähendada, et puudub kogemus ja pädevus teenuse osutamiseks.

Selleks, et mitte lasta end ära kasutada, saades samal ajal ebakvaliteetset teenust, palume erinevatesse pakkumistesse suhtuda kriitiliselt ning teenust osta kogenud ja usaldusväärsetelt pakkujatelt.

Jälgi oma vara hoidmiseks lihtsaid nõuandeid:
  • Kui sulle saabub pakkumine, mis lubab kiiresti suurt tulu või pakutakse müügiks toodet, mis on raskesti kättesaadav, siis suhtu sellesse ettevaatlikult.
  • Ära edasta võõrastele andmeid oma ID-kaardist, PIN-koodidest, infot muudest isikut tõendavatest dokumentidest, fotosid krediitkaardist jms.
  • Ära tee ülekannet enne, kui oled kontrollinud konkreetse ettevõtte tausta.
  • Ära lae tundmatu inimese palvel oma arvutisse programme, mis lubavad tal võtta üle pilti sinu arvutist – TeamViewer või AnyDesk.
  • Kui saad kahtlase kõne, lõpeta kõne kohe, blokeeri number ja anna sellisest kõnest teada PPA infoliinile 612 3000 või edasta info läbi kodulehe https://cyber.politsei.ee/.
  • Kui oled saanud kahju, pöördu politseisse.