Koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangud

Piirangud Eesti-Venemaa piiril

Riiginfo telefon 1247 reklaam foto

Alates 18. märtsist on Venemaa piir teiste riikide kodanikele ja kodakondsuseta inimestele suletud.

Piiri võivad ületada ainult järgmised haigusnähtudeta inimesed:
 • Venemaal resideeruvad diplomaatiliste esinduste töötajad ja nende pereliikmed
 • veokijuhid rahvusvahelistel vedudel
 • lennukite ja laevade meeskonnaliikmed
 • rongitöötajad rahvusvahelistel raudteevedudel
 • ametlike delegatsioonide liikmed
 • inimesed, kellele on väljastatud diplomaatiline või teenistusviisa või siis tavaviisa seoses lähisugulase surmaga
 • inimesed, kes elavad alaliselt Vene Föderatsioonis

Alates 30. märtsist kehtima hakanud piirangute kohaselt:
 • saavad välisriikide kodanikud (sh Eesti kodanikud ja elanikud) Venemaalt lahkuda
 • Eestis elamisloa alusel elavaid Venemaa kodanikke lubatakse Venemaale, kuid nad saavad sealt Eestisse tagasi pöörduda alles pärast Venemaa poolsete piirangute tühistamist
 • Venemaa kodanikel ja Venemaa elanikel, kelle alaline elukoht on Venemaal, võimaldatakse oma elukohta tagasipöördumine
 • rahvusvaheliste kaubavedude osas uusi muudatusi ei rakendatud

Venemaa riigipiiri ületamise kohta saab täiendavat teavet Vene Välisministeeriumi infoliinidelt: +7(495) 587 8860, +7(499) 244 1977, +7 (499) 244 1988, +7(499) 244 2847. 

Vaata ka välisministeeriumi Reisi Targalt kodulehelt ja Moskvas asuva Eesti Suursaatkonna kodulehelt.

Piiri ületamise tõendamiskohustus, kui inimene mahub eranditena kirjeldatud kategooria alla, lasub inimesel endal. Samuti võib taotluse esitada ja asjaolusid tõendada ka ettevõte või tööandja.

Seadme hooldamise, remondi-, garantii- või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase tööga seotud inimeste ning töörändega seotud inimeste piiriületuse eelduseks on PPA eelnev teavitamine. Teavitus esitatakse aadressil ppa@politsei.ee ning sellele vastatakse esimesel võimalusel.

Inimeste osas, kes korralduses nimetatud erandite alla ei mahu, on jätkuvalt võimalik lubada piiriületus eritaotluse alusel, mis tuleb edastada aadressil ppa@politsei.ee.