Koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangud

Piirangute kontroll

Millisel alusel politsei kontrollib piirangutest kinnipidamist?

PPA piirangute kontrollimisse kaasamiseks annab aluse hädaolukord, millest Terviseamet andis seoses koroonaviiruse delta tüve kiire levikuga teada kolmapäeval, 11. augustil. Seejärel esitas Terviseamet PPA-le kaasamise taotluse Terviseameti ülesannete täitmiseks, millega PPA nõustus ning mille Vabariigi Valitsus oma korraldusega 13. augustil heaks kiitis. Korraldusega anti PPA-le luba minna Terviseametile appi alates 16. augustist, mida pikendati 23. detsembril praeguse seisuga kuni 14. märtsini 2022.

Mida politsei täpselt kontrollib?

Politsei teeb järelevalvet karantiini- ja isolatsiooninõuetest kinnipidamise ning kehtestatud piirangute täitmise üle. Eelkõige jälgime, kuidas kantakse maski kohtades, kus see on kohustuslik ning kuidas täidetakse avalikele üritustele kehtestatud nõudeid. Pöörame tähelepanu, kas ürituste korraldajad kontrollivad sissepääsul klientide nakkusohutust kinnitavaid tõendeid.

Mis ajani PPA piirangutest kinnipidamist kontrollib?

Politsei on piirangute kontrollimisse kaasatud kuni 14. märtsini või kuni hädaolukord lõppeb.

Kas politsei kontrollib piiranguid oma tavatööajast või on selleks tööle pandud eraldi patrullid?

Politsei teeb järelevalvet nii oma tavatöö käigus kui ka vajadusel täiendavaid menetlusgruppe kui ka patrulle välja pannes.

Millal piirdub politsei hoiatusega ja millal teeb trahvi?

Eelkõige loodame, et inimesed mõistavad piirangute vajalikkust ja järgivad neid. Esmalt alati vestleme inimesega. Sõltuvalt rikkumisest otsustatakse, kas alustatakse menetlust.Kevadel tehtud kontrollkäigud näitasid, et suurem osa ettevõtetest ja inimestest on hoolivad ja peavad viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangutest kinni, et elu Eestis saaks võimalikult normaalselt edasi toimida.

Millised on võimalikud karistused piirangute rikkumise eest?

Karantiinikohustuse rikkumise eest on võimalik määrata rahatrahv kuni 800 eurot (NETS 46’1), muude Vabariigi Valitsuse korralduse rikkumiste eest on võimalik määrata rahatrahv kuni 400 eurot (NETS 46’2).

Mille alusel valib politsei kohad, kus piirangute kontrolle teha?

Koos Terviseametiga analüüsime iganädalaselt, kus ja kuidas paremini järelevalvet teha. Kontrollime kindlasti neid kohti, mille kohta oleme saanud teateid, et seal võib olla piirangutest kinnipidamisega probleeme.

Kui ma näen piirangute rikkumist, kuhu peaksin sellest teada andma?

Piirangute rikkumisest tuleb teada anda hädaabinumbril 112.

Kuidas näeb välja piirangute täitmise kontroll piiril? Kas inimene peab olema valmis oma vaktsineerimis- või haiguse läbipõdemise tõendit näitama?

Välispiiril kontrollime kõiki kolmandatest ja punastest riikidest saabuvaid inimesi. Kontrollime, et inimestel oleksid täidetud kõik riiki sisenemise alused ja lisaks kontrollime ka piiriületaja ankeedi ning isolatsiooninõude täitmist. Schengeni sisestest punastest riikidest (avaldatud Välisministeeriumi lehel) tulijatel kontrollime pisteliselt piiriületaja ankeedi täitmist ning seda, kas inimene peab piiriületuse järgselt oma liikumisvabadust piirama või mitte, sealhulgas kontrollime nakkusohutust tõendavaid dokumente.

Kas politsei kontrollib avalikel üritustel ja meelelahutuskohtades inimeste vaktsineeritust või läbipõdemist?

Avalikel üritustel ja meelelahutuskohtades kontrollib politsei, kas korraldaja on taganud ürituse sissepääsul nakkusohutust kinnitavate tõendite kontrolli või testimise. Korraldaja peab küsima nakkusohutust kinnitavat tõendit kõikidelt külastajatelt, kes on kohustatud seda esitama. Lisaks tõendile või testile tuleb esitada isikut tõendav dokument, sest ettevõtjal on kohustus tuvastada iga tõendi või testi esitaja isikusamasus.

Mis saab, kui politsei või tõendit kontrolliv teenusepakkuja tuvastab võltsitud nakkusohutust tõendava dokumendi? Kas politseil üldse on võimekus selliseid võltsinguid tuvastada?

Politseil on olemas teadmised ja oskused nakkusohutust tõendavate dokumentide võltsingute tuvastamiseks ja oleme selliseid võltsinguid ka juba tuvastanud. Tõendi võltsimisel võetakse võltsija kriminaalkorras vastutusele karistusseadustiku § 344 alusel. Võltsitud tõendi kasutamisel võetakse inimene kriminaalkorras vastutusele karistusseadustiku § 345 alusel.

Loe kehtivate piirangute kohta täpsemalt www.kriis.ee.