Koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangud

Piirangute kontrolli statistika

16.-22. august 2021

Nädala jooksul käis politsei viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute üle järelevalvet tegemas üle Eesti 805 ühissõidukis, 71 kirikus, 19 avalikul üritusel ja 13 meelelahutuskohas. Maski sai meilt 615 inimest. Üldpilt oli hea: 86% inimestest oli mask ees. Vestlesime 528 inimesega ning juhtisime tähelepanu piirangute järgimise vajadusele. Tuvastasime 4 isolatsiooninõuet eiranud inimest ja 6 karantiininõuet rikkunud lähikontaktset.

23.-29. august 2021

Nädala jooksul käis politsei viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute üle järelevalvet tegemas üle Eesti 1847 kohas, sealhulgas 887 ühissõidukis, 714 kaupluses, 66 meelelahutuskohas, 25 kirikus, 26 avalikul üritusel ja 129 muus avalikus siseruumis. Hinnanguliselt 85% inimestest kandis maski. Politseinikud vestlesid kokku 2462 inimesega, et juhtida tähelepanu piirangute järgimise vajadusele ning andsid ligi 2000 inimesele maski. Lisaks tuvastas politsei 5 isolatsiooninõuet ja 8 karantiininõuet eiranud inimest.

30. august - 5. september 2021

Nädala jooksul käis politsei viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute üle järelevalvet tegemas üle Eesti 2039 kohas, sealhulgas 1283 kaupluses, 528 ühissõidukis, 54 meelelahutuskohas, 16 avalikul üritusel, 8 kirikus ja 150 muus avalikus siseruumis. Hinnanguliselt 87% inimestest kandis maski. Politseinikud vestlesid kokku 2592 inimesega, et juhtida tähelepanu piirangute järgimise vajadusele ning andsid 1557 inimesele maski. Lisaks tuvastas politsei 11 isolatsiooninõude rikkujat ja 32 karantiininõuet eiranud inimest, kellest 7 olid haiged ja 25 lähikontaktsed.

6.- 12. september 2021

Nädala jooksul käis politsei viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute üle järelevalvet tegemas üle Eesti 1749 kohas, sealhulgas 1076 kaupluses, 456 ühissõidukis, 57 meelelahutuskohas, 2 avalikul üritusel, 1 kirikus ja 157 muus avalikus siseruumis. Hinnanguliselt 88% inimestest kandis maski. Politseinikud vestlesid kokku 2136 inimesega, et juhtida tähelepanu piirangute järgimise vajadusele ning andsid 1470 inimesele maski. Lisaks tuvastas politsei 5 isolatsiooninõude rikkujat ja 18 karantiininõuet eiranud inimest, kellest 13 olid haiged ja 5 lähikontaktsed.

13.- 19. september 2021

Nädala jooksul käis politsei viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute üle järelevalvet tegemas üle Eesti 2029 kohas, sealhulgas 1303 kaupluses, 492 ühissõidukis, 37 meelelahutuskohas, 7 avalikul üritusel, 3 kirikus ja 187 muus avalikus siseruumis. Hinnanguliselt 89% inimestest kandis maski. Politseinikud vestlesid kokku 1845 inimesega, et juhtida tähelepanu piirangute järgimise vajadusele ning andsid 1544 inimesele maski. Lisaks tuvastas politsei 6 isolatsiooninõude rikkujat ja 14 karantiininõuet eiranud inimest, kellest 7 olid haiged ja 7 lähikontaktsed.

Loe kehtivate piirangute kohta täpsemalt www.kriis.ee.