Teave eriolukorra kohta

Politsei igapäevatöö eriolukorra ajal

Joobekontrollid liikluses ja „Kõik puhuvad“ operatsioonid

Politsei jätkab liikluses autojuhtide joobe kontrollimist. Lähtuvalt terviseameti soovitustest puhastavad politseinikud pärast iga joobekontrolli nii alkomeetri kui ka oma käed, et välistada nakkusoht.

Politsei peatas ajutiselt „Kõik puhuvad“ operatsioonid, kuna seal ei ole pärast iga joobekontrolli alkomeetri puhastamine ajaliselt võimalik. Autojuhtide joobe kontrollimine jätkub tavapärase liiklusjärelevalve käigus.

Politsei kontrollib igal aastal umbes 800 000 sõidukijuhi kainust ning ainult kolmandik neist kontrollidest toimub „Kõik puhuvad“ operatsioonidel. Enamik joobekontrolle tehakse tavapärase liiklusjärelevalve käigus ning sellega jätkab politsei ka praegu.

Kas politsei mõõdab teedel jätkuvalt ka kiirust?

Eriolukorrast sõltumata jätkub tavapärane liiklusjärelevalve. See tähendab, et teeme kõike, mida varemgi, sealhulgas kontrollime sõidukijuhtide kiiruspiirangutest kinni pidamist. Ka mobiilne kiiruskaamera jätkab oma tööd.

Avaldus politseile

Süüteoavalduse esitamiseks ei pea tulema jaoskonda, vaid seda saab teha veebi kaudu. Pärast avalduse esitamist võtab politsei inimesega ühendust ja lepib kokku kohtumise aja.
 

Kui vajad viivitamatult politsei abi, helista kohe hädaabinumbril 112.

Noorsootöö

Politseinikud jälgivad iga päev, milline on olukord suuremates kaubanduskeskustes ja teistes kohtades, kuhu noortele koguneda meeldib. Politseinikud käivad noortega suhtlemas, selgitavad neile, kui oluline on praegu viiruse tõkestamiseks mitte sõpruskondadega koguneda ning suunavad noored kodustele tegevustele.

Lisaks tuletame meelde, et koroonaviirusega seotud küsimuste osas saab helistada infotelefonile 1247. Mõne muu mure korral võib alati pöörduda Lasteabi telefonil 116 111.

Lähisuhtevägivallale reageerimine

Eestis ei ole viimastel nädalatel politsei tavapärasest rohkem lähisuhtevägivalla väljakutseid saanud, kuid politsei jälgib olukorda ning on võimalikuks juhtumite arvu tõusuks valmis. Igal juhul reageerib politsei kõigile lähisuhtevägivalla juhtumitele.

  • Kui kellegi elu või tervis on ohus, helista viivitamatult 112
  • Oluline roll vägivallast teavitamisel on lähedastel – teistel pereliikmetel, sugulastel, sõpradel, naabritel
  • Vägivalla korral tuleb politsei appi igal juhul – ka siis, kui tegemist on viirusekandjate või viirusekahtlusega inimestega
  • Esmast kriisinõustamist pakub ööpäevaringselt tasuta ohvriabi kriisitelefon 116 006.
  • Abivajavatest lastest teata ööpäevaringselt lasteabi telefonil 116 111
  • Piirkondlike ohvriabitöötajate poole saab pöörduda nõustamiseks telefoni, Skype videokõnede ja e-kirja teel.
  • Naiste tugikeskused on abivajajatele avatud. Kliendikontakte hinnatakse vastavalt Terviseameti nõuetele, nõustamised toimuvad vajadusel ka nii telefoni teel kui veebipõhiselt.
  • Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused on abivajajatele avatud.