Koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangud

Positiivse koroonatesti puhul kodus püsimine

Häirekeskuse infotelefon 1247

Millised piirangud kehtivad mulle, kui minu koroonaviiruse test on positiivne?

Sellisel juhul kehtib teile liikumispiirang ning teil on keelatud lahkuda oma elukohast alates koroonaviiruse diagnoosimisest kuni tervenemiseni.

Elukohast võib lahkuda vaid tervishoiutöötaja või politseiametniku korraldusel või hädajuhtumi korral, kui ohus on teie elu või tervis.

See on hädavajalik viiruse leviku tõkestamisel.

Millised piirangud kehtivad minu perele, kui minu koroonaviiruse test osutus positiivseks?
  • Positiivse diagnoosi saanud inimese perele kehtib samasugune liikumisvabaduse piirang.
  • Erandina võib haigustunnuste puudumisel lahkuda oma elukohast juhul, kui:
  • pereliige on tervishoiutöötaja või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid osutav inimene
  • kui ta hangib elukoha või viibimiskoha läheduses igapäevaseks toimetulekuks hädavajalikku ja see ei ole muul viisil võimalik. Seejuures tuleb järgida kõiki avalikus ruumis liikumise piiranguid
  • kui elukohas on välistatud igasugune kontakt koroonaviiruse diagnoosi saanud isikuga
  • õues viibimiseks, kui järgitakse kõiki varem kehtestatud liikumisvabaduse piiranguid avalikus kohas

Sain positiivse koroonaviiruse diagnoosi ja ei tohi kodust lahkuda, kuid mul pole kedagi, kes mind abistaks nt toidu hankimisel?

Juhul, kui sõbrad või sugulased teid mingil põhjusel aidata ei saa, siis on kohaliku omavalitsuse ülesanne tagada, et teil oleks olemas eluks hädavajalik.

Kuidas politsei teab, et pean kodus püsima?

Positiivse koroonaviiruse diagnoosi saanud inimeste andmed edastab PPA-le Terviseamet. Teised karantiinikohustusega inimesed on need, kes on saabunud reisilt ning nende andmed on PPA-l olemas.

Mis juhtub, kui ma ei täida karantiinikohustust?

Politsei esimene meede on inimesega rääkida ja selgitada veel kord, miks on kodus püsimine vajalik ja miks seda kohustust täita tuleb. Kui sõnadest ei piisa, teeb politsei ettekirjutuse. Selle eiramisel on aga võimalik määrata kuni 2000 eurot sunniraha või algatada väärteomenetlus.