Koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangud

Teave riikide ja eneseisolatsiooninõuete kohta Eestisse saabujatele

Otseviite nupp Terviseameti iseteenindusse

Riiginfo telefon 1247 reklaam foto

Loetelu, kes võivad Eestisse reisida, leiad Välisministeeriumi kodulehelt.

Erandina on lubatud Eestisse siseneda ka haigusnähtudeta välismaalasel, kelle Politsei- ja Piirivalveamet on riiki lubanud eritaotluse alusel. Taotlus tuleb edastada aadressil ppa@politsei.ee. Erandlikel asjaoludel piiriületamise lubamise taotlus. Eritaotluse eesmärk on võimaldada kolmandate riikide kodanikel taotleda välispiiri ületamise lubamist, Eestisse sisenemise eesmärgil, eelkõige perekondlikel põhjustel, nt matused, pulmad, pereliikme haigestumine, hädavajalik kohtumine pereliikmega. Eritaotluse alusel Eestisse siseneda lubatud välismaalasele kehtib üldine liikumisvabaduse piirang ning ta ei tohi 10 päeva jooksul oma püsivast elu- või viibimiskohast lahkuda.

Inimeste osas, kes korralduses nimetatud erandite alla ei mahu, on jätkuvalt võimalik lubada piiriületus eritaotluse alusel, mis tuleb edastada aadressil ppa@politsei.ee.

Eneseisolatsiooni kohustus on kõikidel haigustunnustega inimestel. Haigustunnusteta inimeste eneseisolatsiooni kohustus sõltub sellest, millisest riigist nad enda teekonda alustasid või millist riiki läbisid.

Eestisse saabumine Soomest, Lätist ja Leedust

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 1.04 tehtud korraldusele hakkavad Leedust, Lätist, Soomest ja Ühendkuningriigist Eestisse reisimisele kehtima samad nõuded nagu mujalt Euroopa riikidest tulles. See tähendab, et alates 5. aprillist rakendub nimetatud riikidest saabudes liikumisvabaduse piirang juhul, kui nakatumisnäitaja nendes riikides on üle 150.

Liikumisvabaduse piirangut on võimalik lühendada kahe testiga.

Liikumisvabaduse piirangust ja testimisest on vabastatud inimesed, kes on viimase kuue kuu jooksul läbi põdenud COVID-19 haiguse või läbinud vaktsineerimiskuuri.

Alates 7. detsembrist tugevdas Läti kontrolli enda riigipiiridel. Kõigil riiki sisenejatel palutakse eelnevalt täita elektrooniline ankeet aadressil covidpass.lv. Alates 25. jaanuarist tunnistatakse Läti piiri ületamisel vaid 72 tundi eelnevalt tehtud PCR-meetodil testi. Negatiivne test ei vabasta eneseisolatsiooninõudest. Viimase kolme kuu jooksul viiruse läbi põdenud inimestel on vajalik arstitõend tõendamaks, et inimene ei ole enam nakkusohtlik.

Piirangud Eesti-Venemaa piiril

Alates 18. märtsist 2020 on Venemaa piir teiste riikide kodanikele ja kodakondsuseta inimestele suletud. 

Rohkem infot selle kohta, mis juhtudel on piiriületus lubatud, leiad Välisministeeriumi kodulehelt.

Venemaa riigipiiri ületamise kohta saab täiendavat teavet Vene Välisministeeriumi infoliinidelt: +7(495) 587 8860, +7(499) 244 1977, +7 (499) 244 1988, +7(499) 244 2847.

Vaata ka välisministeeriumi Reisi Targalt kodulehelt ja Moskvas asuva Eesti Suursaatkonna kodulehelt.

Inimeste osas, kes korralduses nimetatud erandite alla ei mahu, on jätkuvalt võimalik lubada piiriületus eritaotluse alusel, mis tuleb edastada aadressil ppa@politsei.ee.

Mis on piiriületaja ankeet?

Piiriületaja ankeet on liikumisvabaduse piirangu täitmise kinnitus, mille välismaalt Eestisse tulija allkirjastab piiril. Ta kinnitab, et on:

  • teadlik liikumisvabaduse piirangu täitmise kohustusest ja nõuetest
  • kohustub viibima 10 kalendripäeva kodus või majutuskohas
  • inimene esitab isiku- ja kontaktandmed ning kodu või majutuskoha aadressi

Ankeeti saab täita elektrooniliselt 24 tundi enne Eestisse saabumist: iseteenindus.terviseamet.ee. Palun hoia alles pärast ankeedi täitmist e-mailile saabunud kinnituskiri! Jätkuvalt saab ankeeti täita ka paberkandjal, mille leiad SIIT.


Vabariigi Valitsuse korraldusega kehtestatud liikumisvabaduse piirang (eneseisolatsioon) kehtib sõltumata sellest, kas Eestisse saabudes anti allkiri kinnituslehele või mitte.

Kelle poole peaksin pöörduma, kui mul on tekkinud liikumisvabaduse piirangu kohta küsimusi?

Juhul kui inimene soovib, et vaadataks üle liikumisvabaduse piirangu kehtestamine või soovib muuta kinnituslehele märgitud kontaktandmeid, tuleb ühendust võtta Terviseametiga aadressil info@terviseamet.ee ning lisada enda kontaktandmed (ees- ja perekonna nimi, isikukood, telefoni number, aadress), piiriületuse aeg ja koht ning selgitus (nt erandi alla kuulumise põhjendus ning tõend või kontaktandmete muutus.

Nakkushaiguse COVID-19 epideemilise leviku tõkestamiseks piiriületajate isikuandmete töötlemine ja nende teavitamine nakkusohust ja -tõrje meetmetest korraldus.