Koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangud

Välismaalaste Eestis töötamine ja õppimine

Riiginfo telefon 1247 reklaam foto

Välismaalased saavad Eestisse siseneda töötamise ja õppimise eesmärgil. PPA jätkab elamislubade menetlust ja lühiajalise töötamise registreerimist tavapäraselt.

Kuigi välismaalastel on õigus Eestisse siseneda töötamise ja õppimise eesmärgil, võib haigustunnusteta inimestele kohalduda eneseisolatsiooni ja koroonaviiruse testimise kohustus sõltuvalt sellest, millisest riigist nad teekonda alustasid või millist riiki läbisid. Eneseisolatsiooni kohustusest vabastatud riikide nimekiri asub välisministeeriumi kodulehel.

Eestisse saabudes tuleb teha test ja viibida 10 päeva eneseisolatsioonis siia õppima või töötama tulnud inimestel, kes saabuvad nn punasest riigist või väljapoolt Schengeni ala. 10 päeva möödudes tuleb teha kordustest ning juhul kui see on negatiivne, saab asuda tööle või õppima. Eneseisolatsioon jätkub juhul, kui test on positiivne.

Selleks, et välismaalane saaks Eestisse tööle tulla, peab tema töötamine olema eelnevalt tööandja poolt PPA-s registreeritud. Eestisse õppima tulemiseks peavad välismaalased olema õppeasutusse eelnevalt vastu võetud.

Millistel tingimustel tohib välismaalane Eestis töötada?

Eestis seaduslikult juba viibiv välismaalane tohib siin töötada samadel tingimustel nagu enne eriolukorda. Kui ta ei ole kasutanud ära maksimaalset lühiajalise töötamise aega, tohib ta jätkata Eestis töötamist juhul, kui seda soovib tema tööandja, kes registreerib Politsei- ja Piirivalveametis välismaalase lühiajalise töötamise. Juhul kui välismaalase viisa on lõppemas, tuleb esitada ka uus viisataotlus.

Kui kaua tohib välismaalane Eestis töötada?

Välismaalaste seaduse alusel tohib Eestis seaduslikult viibiv välismaalane siin töötada kuni 12 kuud 15 kuu jooksul, hooajatööde korral 9 kuud 12 kuu jooksul. Selle eeldus on, et tööandja soovib välismaalase tööle võtta ning registreerib tema lühiajalise töötamise Politsei- ja Piirivalveametis.

Kus saab tööandja esitada lühiajalise töötamise registreerimise taotlusi?

Neid taotlusi saab esitada Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduses internetis: https://etaotlus.politsei.ee/ltr/

Kui mul on kehtiv D-viisa ja tööandja lõpetab minuga töösuhte, siis kas minu viisa tunnistatakse kohe kehtetuks?

Ei. Inimesele antakse mõistlik aeg uue töökoha otsimiseks ja dokumentatsiooni korda ajamiseks.