Koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangud

Välismaalaste Eestis viibimine ja töötamine

Alates 6. juulist saavad välismaalased Eestisse siseneda töötamise ja õppimise eesmärgil. PPA jätkab elamislubade menetlust ja lühiajalise töötamise registreerimist tavapäraselt.

Kuigi välismaalastel on õigus Eestisse siseneda töötamise ja õppimise eesmärgil, võib haigustunnusteta inimestele kohalduda eneseisolatsiooni kohustus sõltuvalt sellest, millisest riigist nad teekonda alustasid või millist riiki läbisid. Eneseisolatsiooni kohustusest vabastatud riikide nimekiri asub välisministeeriumi kodulehel.

Selleks, et välismaalane saaks Eestisse tööle tulla, peab tema töötamine olema eelnevalt tööandja poolt PPA-s registreeritud. Eestisse õppima tulemiseks peavad välismaalased olema õppeasutusse eelnevalt vastu võetud.

Põllumajandussektoris lühiajalise töötamise erisus

Põllumajandussektoris lühiajaliselt töötavatel või põllumajandussektorisse tööle asuvatel juba Eestis viibivatel välismaalastel on õigus Eestis edasi töötada. Tööandja majandustegevus peab olema taime- ja loomakasvatus, jahindus või neid teenindav tegevusala (EMTAK A 01).

Põllumajandussektoris lühiajaliselt töötavate või põllumajandussektorisse tööle asuvate juba Eestis viibivate välismaalaste lühiajalise töötamise luba saab pikendada kuni 31. juulini 2020.

Tööandja, kelle majandustegevus on taime- ja loomakasvatus, jahindus või neid teenindav tegevusala, saab lühiajalise töötamise registreerimise taotluse esitada Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduses: https://etaotlus.politsei.ee/ltr/

Lisainfot küsi migratsiooninõustajalt telefonil 612 3500 (E-R 9.00-15.00) või e-maili teel migrationadvice@politsei.ee

Siseministri käskkirja järgi võivad erisuse alusel Eestis kuni käesoleva aasta 31. augustini viibida need põllumajandussektoris töötavad välismaalased, kes vastavad järgmistele tingimustele ning sellisel juhul ei ole vaja viisat taotleda:
  • välismaalane viibib hetkel Eestis seaduslikult ja saabus Eestisse enne 17.03.2020
  • välismaalane on ära kasutanud maksimaalse lubatud lühiajalise töötamise aja (olenevalt töötamise liigist on see kas 365 või 270 päeva) või see lõppeb enne 31.07.2020
  • välismaalase lühiajaline töötamine on registreeritud Politsei- ja Piirivalveametis
  • tööandja põhitegevusala on põllumajanduses (taime- ja loomakasvatus, jahindus ning neid teenindavaid tegevusalad)

Millistel tingimustel tohib välismaalane Eestis töötada?

Eestis seaduslikult juba viibiv välismaalane tohib siin töötada samadel tingimustel nagu enne eriolukorda. Kui ta ei ole kasutanud ära maksimaalset lühiajalise töötamise aega, tohib ta jätkata Eestis töötamist juhul, kui seda soovib tema tööandja, kes registreerib Politsei- ja Piirivalveametis välismaalase lühiajalise töötamise. Juhul kui välismaalase viisa on lõppemas, tuleb esitada ka uus viisataotlus.

Erandiks on põllumajandussektoris lühiajaline töötamine.

Mida peab tegema selleks, et pikendada põllumajanduses töötamise õigust?

Tööandja, kelle majandustegevus on taime- ja loomakasvatus, jahindus või neid teenindav tegevusala, saab lühiajalise töötamise registreerimise taotluse esitada Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduses: https://etaotlus.politsei.ee/ltr/. Tasuda tuleb ka riigilõiv.

Mis ajani saab pikendada põllumajandussektoris töötavate välismaalaste lühiajalise töötamise luba?

Põllumajandussektoris lühiajaliselt töötavate või põllumajandussektorisse tööle asuvate juba Eestis viibivate välismaalaste lühiajalise töötamise luba saab pikendada kuni 31. juulini 2020.

Töötan ehitussektoris ning minu lühiajalise töötamise registreering lõppeb. Kas tööandja saab minu töötamist pärast maksimaalse tööaja täitumist pikendada?

Ei saa. Erandiks on vaid põllumajandussektor.

Olen tööandja põllumjandussektoris. Kas saan töölise registreerida ka juhul, kui ta varem töötas mõnes muus sektoris?

Jah, saab.

Kas tööandja saab välismaalase töötamist pärast maksimaalse tööaja täitumist pikendada?

Ei saa. Nii nagu ka enne eriolukorda, ei saa tööandja välismaalase töötamist pärast maksimaalse tööaja täitumist pikendada. Erandiks on põllumajandussektor.

Kui kaua tohib välismaalane Eestis töötada?

Välismaalaste seaduse alusel tohib Eestis seaduslikult viibiv välismaalane siin töötada kuni 12 kuud 15 kuu jooksul, hooajatööde korral 9 kuud 12 kuu jooksul. Selle eeldus on, et tööandja soovib välismaalase tööle võtta ning registreerib tema lühiajalise töötamise Politsei- ja Piirivalveametis.

Kus saab tööandja esitada lühiajalise töötamise registreerimise taotlusi?

Neid taotlusi saab esitada Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduses internetis: https://etaotlus.politsei.ee/ltr/

Kui mul on kehtiv D-viisa ja tööandja lõpetab minuga töösuhte, siis kas minu viisa tunnistatakse kohe kehtetuks?

Ei. Isikule antakse mõistlik aeg uue töökoha otsimiseks ja dokumentatsiooni korda ajamiseks.