Koroonaviiruse tõttu kehtestatud piirangud

Välismaalaste Eestis viibimine ja töötamine

Välisriigi kodanikele, kellele ei laiene Eestisse saabudes erandid, on piiri ületus takistatud. PPA jätkab elamislubade menetlust ja lühiajalise töötamise registreerimist tavapäraselt.

Põllumajandussektoris lühiajalise töötamise erisus

Põllumajandussektoris lühiajaliselt töötavatel või põllumajandussektorisse tööle asuvatel juba Eestis viibivatel välismaalastel on õigus Eestis edasi töötada. Tööandja majandustegevus peab olema taime- ja loomakasvatus, jahindus või neid teenindav tegevusala (EMTAK A 01).

Põllumajandussektoris lühiajaliselt töötavate või põllumajandussektorisse tööle asuvate juba Eestis viibivate välismaalaste lühiajalise töötamise luba saab pikendada kuni 31. juulini 2020.

Tööandja, kelle majandustegevus on taime- ja loomakasvatus, jahindus või neid teenindav tegevusala, saab lühiajalise töötamise registreerimise taotluse esitada Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduses: https://etaotlus.politsei.ee/ltr/

Lisainfot küsi migratsiooninõustajalt telefonil 612 3500 (E-R 9.00-15.00) või e-maili teel migrationadvice@politsei.ee

Lisainfot küsi migratsiooninõustajalt telefonil 612 3500 (E-R 9.00-15.00) või e-maili teel migrationadvice@politsei.ee

Siseministri käskkirja järgi võivad erisuse alusel Eestis kuni käesoleva aasta 31. augustini viibida need põllumajandussektoris töötavad välismaalased, kes vastavad järgmistele tingimustele ning sellisel juhul ei ole vaja viisat taotleda:
  • välismaalane viibib hetkel Eestis seaduslikult ja saabus Eestisse enne 17.03.2020
  • välismaalane on ära kasutanud maksimaalse lubatud lühiajalise töötamise aja (olenevalt töötamise liigist on see kas 365 või 270 päeva) või see lõppeb enne 31.07.2020
  • välismaalase lühiajaline töötamine on registreeritud Politsei- ja Piirivalveametis
  • tööandja põhitegevusala on põllumajanduses (taime- ja loomakasvatus, jahindus ning neid teenindavaid tegevusalad)
Kuidas lahendatakse välistööjõu vajaduse küsimus põllumajanduses, kus hooajalisi põllutöid ei saa edasi lükata?

Piiriületuse piirangute tõttu ei ole praegu võimalik välismaalastel lühiajaliseks töötamiseks Eestisse tulla.

Millistel tingimustel tohib välismaalane Eestis töötada?

Eestis seaduslikult juba viibiv välismaalane tohib siin töötada samadel tingimustel nagu enne eriolukorda. Kui ta ei ole kasutanud ära maksimaalset lühiajalise töötamise aega, tohib ta jätkata Eestis töötamist juhul, kui seda soovib tema tööandja, kes registreerib Politsei- ja Piirivalveametis välismaalase lühiajalise töötamise. Juhul kui välismaalase viisa on lõppemas, tuleb esitada ka uus viisataotlus.

Erandiks on põllumajandussektoris lühiajaline töötamine.

Mida peab tegema selleks, et pikendada põllumajanduses töötamise õigust?

Tööandja, kelle majandustegevus on taime- ja loomakasvatus, jahindus või neid teenindav tegevusala, saab lühiajalise töötamise registreerimise taotluse esitada Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduses: https://etaotlus.politsei.ee/ltr/. Tasuda tuleb ka riigilõiv.

Mis ajani saab pikendada põllumajandussektoris töötavate välismaalaste lühiajalise töötamise luba?

Põllumajandussektoris lühiajaliselt töötavate või põllumajandussektorisse tööle asuvate juba Eestis viibivate välismaalaste lühiajalise töötamise luba saab pikendada kuni 31. juulini 2020.

Töötan ehitussektoris ning minu lühiajalise töötamise registreering lõppeb. Kas tööandja saab minu töötamist pärast maksimaalse tööaja täitumist pikendada?

Ei saa. Erandiks on vaid põllumajandussektor.

Olen tööandja põllumjandussektoris. Kas saan töölise registreerida ka juhul, kui ta varem töötas mõnes muus sektoris?

Jah, saab.

Kas tööandja saab välismaalase töötamist pärast maksimaalse tööaja täitumist pikendada?

Ei saa. Nii nagu ka enne eriolukorda, ei saa tööandja välismaalase töötamist pärast maksimaalse tööaja täitumist pikendada. Erandiks on põllumajandussektor.

Kui kaua tohib välismaalane Eestis töötada?

Välismaalaste seaduse alusel tohib Eestis seaduslikult viibiv välismaalane siin töötada kuni 12 kuud 15 kuu jooksul, hooajatööde korral 9 kuud 12 kuu jooksul. Selle eeldus on, et tööandja soovib välismaalase tööle võtta ning registreerib tema lühiajalise töötamise Politsei- ja Piirivalveametis.

Kus saab tööandja esitada lühiajalise töötamise registreerimise taotlusi?

Neid taotlusi saab esitada Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduses internetis: https://etaotlus.politsei.ee/ltr/

Kuidas käituda, kui minu viisa/viibimisaeg lõppes eriolukorra ajal ning siiani viibisin üldkorralduse alusel?

Pärast eriolukorra lõppu on 10 päeva aega riigist lahkuda või enda siin viibimine aluse olemasolul uuesti seadustada ehk viisataotlus menetlusse anda.

Üldkorralduse alusel viibinud isikute viisa taotlemise tingimused on järgnevad:

  • isik omas 12.03.2020 kuupäeva seisuga seaduslikku alust
  • isiku tagasipöördumine oli eriolukorra ajal võimatu
  • isiku viibimisalus lõppes tähtaja saabumisega eriolukorra ajal ning ta jäi üldkorralduse alusel riiki viibima
  • muud viisa taotlemise üldtingimused peavad endiselt olema täidetud (pikaajalise viisa taotlusankeet, foto, taotleja kehtiv reisidokument, kehtiv tervisekindlustusleping (min 30 000 eurot), viibimise eesmärki ja põhjust tõendavad dokumendid, riigilõivu tasumist tõendav dokument).

Kui mul on kehtiv D-viisa ja tööandja lõpetab minuga töösuhte, siis kas minu viisa tunnistatakse kohe kehtetuks?

Ei. Isikule antakse mõistlik aeg uue töökoha otsimiseks ja dokumentatsiooni korda ajamiseks.