Teave eriolukorra kohta

Välismaalaste Eestis viibimine ja töötamine

Eestis viibivad välismaalased ei pea Eestist lahkuma, kui koju minek on takistatud.

Välismaalastel, kellel oli 12. märtsi seisuga seaduslik alus Eesti viibimiseks ja kellel on takistatud koju tagasipöördumine, on seaduslik alus Eestis ajutiselt edasi viibida. PPA-le viibimisaja pikendamise taotlust esitada ega PPA teenindussaali tulla pole vaja.

Need välismaalased, kelle elukohariiki tagasipöördumine ei ole takistatud, peavad enne viibimisaluse lõppu Eestist lahkuma.

PPA rakendab ressurssi viiruse leviku tõkestamiseks, mistõttu ei menetleta ajutiselt viisade, viibimisaja pikendamise, elamislubade, elamisõiguste ja lühiajalise töötamise registreerimise taotlusi. Uusi taotlusi võetakse küll vastu, kuid otsuseid nende suhtes ei tehta.

PPA jätkab lühiajalise töötamise registreerimise otsustamist nende välismaalaste osas, kes viibivad hetkel Eestis.

PPA soovitab taotluste esitamisega oodata kuni eriolukorra lõppemiseni. Äärmisel juhul saab viisa ja elamisloa taotlusi esitleda PPA teeninduses. Kui tegemist on korduva elamisloa taotlusega siis võib selle esitada posti teel „Pärnu mnt 139, Tallinn, 15060“ või e-posti teel ppa@politsei.ee. Lühiajalise töötamise taotlusi saab esitada politsei iseteeninduses http://iseteenindus.politsei.ee.
 

Lisainfot küsi migratsiooninõustajalt telefonil 612 3500 (E-R 9.00-15.00) või e-maili teel migrationadvice@politsei.ee

Üldkorralduste dokumendid: