ID-kaardi taotlemine lapsele

Taotlemine postiga

ID-kaardi taotlemine tavakorras

Tavakorras ID-kaardi tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist. Välismaalt tellitud ID-kaardi kätte saamisel tuleb arvestada pikema ajaga, sest dokumentide transport Eesti Vabariigi välisesindusse võtab rohkem aega.

Dokumendi välisesindusse jõudmise ja kättesaamise küsimustes võta ühendust välisesindusega, kuhu dokumendi tellisid. Välisesinduste kontakti leiab Välisministeeriumi kodulehelt.

Vaata enda ID-kaardi taotluse hetkeseisu.

 

ID-kaardi taotlemine kiirkorras

Postiga ei saa ID-kaarti kiirkorras taotleda.

 

ID-kaardi taotlemine esimest korda

Juhul, kui tegemist on esmakordse Eesti kodaniku dokumendi taotlemisega ja andmed taotleja vanemate kohta puuduvad rahvastikuregistrist, tuleb täita lisaankeet.

 

Dokumendifoto

ID-kaardi taotlemiseks on vaja ühte digitaalset värvifotot.

Dokumendifoto ei tohi olla vanem kui kuus kuud.

Digitaalse dokumendifoto minimaalsed mõõdud on 650X800 pikslit ja õige pildiformaat on JPEG.

Faili suurus peab olema minimaalselt 500 kB.

Digitaalne dokumendifoto saada aadressil ppa@politsei.ee.

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

 

Taotlusankeet

Täida taotlusankeet käsitsi või arvutis.

Alla 7aastase lapse taotlusankeedil jääb allkirjaväli tühjaks.

7-14aastane laps või eestkostetav võib kirjutada taotlusankeedile allkirjanäidise, kuid see ei ole kohustuslik.

Alates 15aastaselt on allkirjanäidise esitamine kohustuslik.

Kui taotluse esitab alla 15aastase lapse lapsevanem, siis kinnitab tema enda allkirjaga andmete õigsust taotluse lõpus.

Kui taotluse esitab 15-17aastane laps või tema vanem, siis kinnitab andmete õigsust taotluse lõpus oma allkirjaga taotluse esitaja.

Märgi ankeedile teenindus või Eesti Vabariigi välisesindus, kus soovid dokumendi kätte saada.

 

Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi.

 

ID-kaardi taotlusankeet.

Taotlusankeedi täitmise juhend.

 

Riigilõiv

Tasu riigilõiv ning lisa selle tasumist tõend ümbrikusse.

 

ID-kaart

Alla 15-aastase lapse ID-kaardi riigilõiv on 7€.

Alates 15. eluaastast on ID-kaardi riigilõiv 25 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ja ID-kaardi riigilõiv on 7 €. Soodustuse saamiseks tuleb teeninduses esitada puuet tõendav.

ID-kaardi taotlemisel kiirkorras on riigilõiv 45 €.

 

ID-kaart ja Eesti kodaniku pass

Alla 15-aastase lapse ID-kaardi ja Eesti kodaniku passi riigilõiv on 25 €.

Alates 15. eluaastast on ID-kaardi ja Eesti kodaniku passi riigilõiv 50 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ning ID-kaardi ja Eesti kodaniku passi riigilõiv on 25 €. Soodustuse saamiseks tuleb teeninduses esitada puuet tõendav.

 

Taotluse saatmine postiga

ID-kaardi taotlemisel postiga lisa ümbrikusse:

 • täidetud taotlusankeet
 • üks dokumendifoto
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument

 

Kui taotled ID-kaarti esimest korda lisa ümbrikusse koopia Eesti kodakondsust tõendavast dokumendist.

Kui laps sündis välismaal, lapse või lapsevanema nimi muutus välismaal, siis seda saad tõendada nende dokumentidega:

 • originaaldokument
 • omakäeliselt kinnitatud koopia
 • digitaalselt allkirjastatud koopia

 

Riigilõivu soodustuse saamiseks lisa ümbrikusse koopia seda tõendavast dokumendist.

Ümbrikule kirjuta:

TAOTLUS

Politsei- ja Piirivalveamet

Pärnu mnt 139

15060 Tallinn

 

Välismaal sündinud laps

Välismaal sündinud lapsele ID-kaardi taotlemisel on vaja esitada sünnitunnistus.

Välismaal väljastatud sünnitunnistusega seotud nõudeid vaata järgmisest punktist.

 

Lapse sünd, lapse või lapsevanema nimemuutus välismaal

Kui isikuandmed muutusid Soomes pärast 2010. aasta 1. juulit, siis seda saab tõendada Soome rahvastikuregistri inglisekeelse väljavõttega.

Kui isikuandmed muutusid Soomes enne 2010. aasta 1. juulit, siis kontrolli, kas see info on jõudnud Soome rahvastikuregistrisse ning õige info olemasolul saab seda tõendada inglisekeelse väljavõttega.

Kui isikuandmete muutust tõendav dokument on väljastatud Soomes enne 2010. aasta 1. juulit, siis tuleb see tõlkida vandetõlgi poolt või tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud ning dokument peab olema apostilliga kinnitatud või legaliseeritud.

Välisriigis välja antud dokumendi esitamisel kontrolli, kas seda on vaja tõlkida ning apostilliga kinnitada või legaliseerida.

Kui dokument ei ole eesti, vene või inglise keeles, siis tuleb see tõlkida ning tõlge peab olema tehtud vandetõlgi poolt või kinnitatud notariaalselt.

Nendes riikides väljastatud dokumente ei ole vaja apostilliga kinnitada või legaliseerida:

 • Austria
 • Belgia
 • Bosnia
 • Bulgaaria
 • Cabo Verde
 • Hispaania
 • Holland
 • Horvaatia
 • Leedu
 • Iirimaa
 • Itaalia
 • Läti
 • Luksemburg
 • Makedoonia
 • Moldova
 • Montenegro
 • Poola
 • Portugal
 • Prantsusmaa
 • Rumeenia
 • Saksamaa
 • Serbia
 • Sloveenia
 • Šveits
 • Taani
 • Türgi
 • Ukraina
 • Venemaa

 

Teistes riikides väljastatud dokumendid tuleb apostilliga kinnitada või legaliseerida.

Rohkem infot dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta leiab välisministeeriumi kodulehelt.

 

ID-kaardi taotlemine eestkostjana

Kui oled määratud lapse eestkostjaks, siis tema eest ID-kaarti taotledes tuleb taotlusankeet allkirjastada sinul.