ID-kaardi taotlemine täiskasvanule

Kättesaamine

Aja broneerimine teeninduses

Teeninduses dokumendi kätte saamiseks on võimalik aeg broneerida.

Vaata teenindusi.

Broneeri aeg.

ID-kaardi taotlemine tavakorras

Tavakorras ID-kaardi tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist.

ID-kaardi taotlemine kiirkorras

Kiirkorras taotletud ID-kaardi tegemine võtab aega 5 tööpäeva. ID-kaardi kätte saamise arvestus algab taotluse esitamisele järgnevast tööpäevast.

ID-kaardi taotlemine välismaal

Välismaalt tellitud ID-kaardi kätte saamisel tuleb arvestada pikema ajaga, sest dokumentide transport Eesti välisesindusse võtab rohkem aega. Täpsema info saamiseks võimaliku saabumis aja kohta kontakteeru Eesti välisesindusega.

Juba välisesindusse saadetud ID-kaardi kätte saamise koha muutmine on tasuline. Rohkem infot leiab välisministeeriumi kodulehelt.

Tulen ID-kaardile ise järgi

Uue dokumendi kättesaamiseks võta kaasa oma vana ID-kaart.

Saadan ID-kaardile järgi enda volitatud esindaja

Volitatud isikule väljastatakse dokument vaid juhul, kui tegemist on teeninduses või Eesti Vabariigi välisesinduses kohapeal esitatud taotlusega ning volitus on esitatud juba dokumenditaotluse esitamisel. Kui dokumendile tuleb järgi sinu poolt volitatud esindaja, siis peab ta kaasa võtma enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi ja sinu vana ID-kaardi.