Info seoses sõjaga Ukrainas

Infotelefon 1247 aitab Ukrainaga seotud küsimustega

Häirekeskuse riigiinfo telefon 1247 on valmis andma inimestele infot Ukrainaga seotud küsimustes.

Riigiinfo telefoni number välismaalt helistades on +372 600 1247. Sel numbril saavad vajalikku infot Eestis näiteks reisil viibivad ukrainlased kui ka Eestis elavad ja töötavad ukrainlased ning nendega seotud inimesed.

Professionaalid oskavad leida küsimustele vajalikud vastused kas kohe, või on siis valmis neid otsima, et hiljem küsijale tagasi helistada. Riigiinfo telefon koondab vastuseid erinevatest ametkondadest, et anda helistajatele esmast infot, mis neil on vaja, et Ukrainas toimuvaga seoses toimetu tulla.

Kõnekoormus on Riigiinfo telefonil 1247 tavapärane ja jätkuvalt saab numbrilt infot maantee, keskkonna ja päästeala küsimustes.

Konsulaarabi küsimustes on Ukrainas viibivatele Eesti kodanikele kontaktiks ööpäev läbi avatud konsulaarabi telefon +372 5301 9999.