Info seoses sõjaga Ukrainas

Töötamine Eestis

Valitsus tegi eile otsuse lubada välismaalastel kauem Eestis töötada, kui tavapärane lühiajalise töötamise registreerimine võimaldab. Määrus jõustub 19.03.2022.

See tähendab, et:

  • Kui Ukraina kodanikul oli 24.02.22 seisuga kehtiv LTR ja see on nüüd lõppenud või lõppeb, võib ta sama tööandja juures jätkata töötamist kuni 31.05.22, välja arvatud juhul, kui tegu on hooajatööga
  • Täiendava töötamise aja saamiseks ei tule PPA-le LTR taotlust esitada
  • Antud muudatused on kiire hädaabi kuniks jõutakse vastu võtta seadusemuudatused, mis võimaldavad Ukraina kodanikel jätkata Eestis töötamist pikemalt.

Määrusega on kehtestatud kaks põhimõtet:

  1. Ukraina kodanik, kellel on seaduslik alus Eestis ajutiseks viibimiseks ja kelle lühiajaline töötamine oli 24. veebruari 2022. a seisuga registreeritud Politsei- ja Piirivalveametis ning kelle Eestis töötamise lubatud aeg on lõppenud või lõpeb hiljemalt 31. mail 2022. a, võib Eestis lühiajaliselt töötada kuni 31. maini 2022. a. Antud õigus pikemalt töötada ei laiene aga hooajatööle, milleks on Euroopa Liidu õigusega kehtestatud maksimaalne lubatud aeg (270 päeva).
  2. Tööandja, kelle juures on lõikes 1 nimetatud Ukraina kodaniku lühiajaline töötamine käesoleva määruse jõustumise ajal registreeritud, ei pea töötamise jätkamist Politsei- ja Piirivalveametis registreerima.

Kui oled saanud ajutise kaitse ning elamisloa, kehtivad Sulle samad tingimused kui siinsetele töötajatele.

Töö tegemiseks võib sõlmida erinevaid lepinguid. Parima kaitse tagab tööleping. Leping tuleb allkirjastada, ent ainult siis, kui sellega nõustud!

Lepingus on kirjas:

  • töö- ja puhkeaeg
  • palk ja palgapäev
  • töötingimused
  • tööülesanded

Tööandja peab sind juhendama ja välja õpetama, kuidas tööd ohutult teha. Jälgi alati ohutusreegleid (nt kanna isikukaitsevahendeid)

Eestis on täistööaeg 40 tundi nädalas.

Tavalise tööaja arvestusega kestab tööpäev 8 tundi. Summeeritud tööaja puhul võib see olla pikem. Töötada võib ka osalise tööajaga. Kui töötate kokkulepitust kauem, on tegemist ületunnitööga

Ületunnitööd võib teha ainult poolte kokkuleppel

Ületunnitööd tasustatakse vaba aja või 1,5kordse töötasuga

Ühe tööpäeva lõpust järgmise alguseni peab jääma vähemalt 11 tundi puhkeaega.

Igal nädalal peab vähemalt üks kord järjest puhkeaega olema 36 järjestikust tundi.

Tööpäeva sees on seadusega ette nähtud puhkepausid: iga 6 tunni kohta 30 minutit.

Sul on õigus igal aastal saada tasulist puhkust vähemalt 28 päeva.

Töötasu makstakse palgapäeval.

Töötasu suurus lepitakse kokku lepingus.

Eestis kehtib töötasu alammäär, mis 2022. aastal on 3,86 eurot tunnis või 654 eurot kuus.

Lisainfo

Eesti Töötukassa aitab leida tööd
Tööinspektsioon lisainfo eesti, vene ja inglise keeles 640 6000
www.ti.ee
www.tooelu.ee