Andmekaitsetingimused

Õigus tutvuda enda kohta kogutud andmetega

Igaühel on õigus tutvuda andmetega, mida on tema kohta kogutud. Selleks esita taotlus, millele vastame esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Isikuandmed väljastame vastavalt isiku soovile kas paberil või elektrooniliselt.

Taotlus tuleks omakäeliselt või digitaalselt allkirjastada, et oleksime isikuandmeid väljastades veendunud sinu isikusamasuses. Sinu kohta kogutud andmeid väljastatakse ainult sulle. Kolmandale isikule väljastame isikuandmeid ainult juhul, kui selleks on õigusaktist tulenev õigus.

Me keeldume tutvumissoovi täitmast üksnes seaduses toodud alustel, kui see võib:

  • kahjustada teise isiku õigusi või vabadusi
  • ohustada riigi julgeolekut
  • takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuse täideviimist.

Igaühel on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist.

Kui meil ei ole isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võid nõuda nende andmete kustutamist või kasutamise piiramist.

Kõigis küsimustes, mis on seotud isikuandmete töötlemisega Politsei- ja Piirivalveametis, saad vastuse meie andmekaitsega tegelevatelt spetsialistidelt, selleks palume kirjutada aadressil ppa@politsei.ee.

Isikuandmete töötlemist puudutavate kaebustega on võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.