Majandustegevuse luba

Mis see on?

Alates 1. juulist 2014 väljastab rahapesu andmebüroo Eestis teenuste osutamiseks tegevuslubasid järgmistel tegevusaladel tegutsemiseks:

 • finantseerimisasutusena tegutsemine (taotluse esitamisel tuleb majandustegevuse registris märkida rippmenüüst tegevusala, mida finantsasutus plaanib rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt osutama hakata)
 • usaldusfondide ja äriühingute teenuse osutamine
 • virtuaalvääringu teenuse pakkumine (taotluse esitamisel tuleb majandustegevuse registris märkida rippmenüüst tegevusala, millisel teenust osutama hakatakse)
 • pandimajateenuse osutamine
 • väärismetalli, väärismetalltoodete, välja arvatud tootmise, teaduse ja meditsiini vajadusteks kasutatavate väärismetallide ja väärismetalltoodete, või vääriskivide kokkuost või hulgimüük

Tegevusloa kohustust RahaPTS alusel ei ole isikul, kellel on:

 • finantsinspektsiooni tegevusluba
 • teisest seadusest tulenev kohustus taotleda Finantsinspektsiooni tegevusluba
 • Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi finantsjärelevalve asutuse tegevusluba, mille alusel on õigus tegutseda Eestis filiaali kaudu või piiriüleselt, ning:
  • sellisest tegevusest on teavitatud finantsinspektsiooni või
  • see isik pakub RahaPTS §70 lõikes 1 nimetatud teenuseid kontsernisiseselt