Oskustöölise värbamine

Tingimused

Millised on tööandja kohustused oskustöölise värbamisel?

  • Võtad tööle välismaalase, kellel on töökohale vastav haridus, töökogemus, tervis ning vajalikud erialaoskused ja teadmised.
  • Sinu ettevõte on registreeritud Eestis.
  • Maksad välismaalasele töötasu, mis on vähemalt võrdne Eesti keskmise brutopalgaga.
  • Kui välismaalane taotleb elamisluba, taotled töötukassalt töökohale välismaalase värbamiseks loa.

Millised võimalused on tööandjal oskustöölise töötamise registreerimiseks?

Oskustöölise töötamise registreerimiseks on 2 võimalust:

  • lühiajalise töötamise registreerimine
  • välismaalase värbamine, kui tal on olemas Eesti elamisluba töötamiseks

Millal registreerida välismaalase lühiajaline töötamine?

Lühiajalise töötamise saab registreerida juhul, kui välismaalane viibib Eestis seaduslikult ja tema tööaeg on enam kui 5 päeva 1 kuu jooksul ja kuni 365 päeva 455 päeva jooksul. Lühiajalise töötamise registreerimine ei anna välismaalasele alust Eestis viibimiseks. Eestis viibimiseks tuleb välismaalasel taotleda viisa.

Millal võib töötaja lühiajaliselt töötada ilma lühiajalise töötamise registreerimiseta?

Eestis võib lühiajaliselt ilma Politsei- ja Piirivalveametis töötamise registreerimiseta teatud erandjuhtudel töötada eeldusel, et töötajal viibib Eestis seaduslikult. Töötamise õigus on näiteks, kui:

  • töö kestab kuni 5 päeva 30 päeva jooksul
  • töötaja viibib Eestis pärast elamisloa lõppemist lubatud perioodil

 

Tagasi