Oskustöölise värbamine

Elamisloa taotlemine

Millised dokumendid peab tööandja esitama, et välismaalane saaks oskustöölisena töötamiseks elamisluba taotleda?

Et välismaalane saaks Eestis töötamiseks elamisluba taotleda, esita isiklikult või volitatud esindaja kaudu:

 

Menetleja võib vajadusel paluda lisaandmeid või -dokumente.

 

Kuidas saad välismaalase tööle võtmiseks dokumendid esitada?

Esita dokumendid Politsei- ja Piirivalveametile e-posti või posti teel.

 

Tagasi