Oskustöölise värbamine

Lühiajalise töötamise registreerimine

Millised dokumendid peab tööandja esitama, et registreerida välismaalase lühiajaline töötamine?

Et registreerida välismaalase lühiajaline töötamine, esita isiklikult või volitatud esindaja kaudu:

 

Menetleja võib vajadusel paluda lisaandmeid või -dokumente.

 

Kuidas saad välismaalase lühiajalise töötamise taotluse esitada?

Esita taotlus Politsei- ja Piirivalveametile e-posti teel, posti teel või Politsei- ja Piirivalveameti teeninduses. Selleks broneeri aeg internetikeskkonnas või numbril 612 3000.

Kui kaua välismaalase lühiajalise töötamise registreerimine aega võtab?

Tavakorras registreeritakse lühiajaline töötamine või keeldutakse registreerimisest 10 tööpäeva jooksul taotluse menetlusse võtmisele järgnevast päevast või taotluses esinevate puuduste kõrvaldamise päevast arvates.

 

Tagasi