Oskustöölise värbamine

Tööandja kohustused

Millised kohustused on tööandjal seoses välismaalase värbamisega?

Kutsuja on kohustatud:

  • kontrollima, et Eestisse kutsutud välismaalasel on Eestis viibimiseks seaduslik alus
  • võtma välismaalase Eestis vastu
  • tagama vajadusel välismaalase majutamise
  • kandma vajadusel välismaalase Eestis viibimise ja Eestist lahkumise kulud

 

Välismaalase värbamisel lasub tööandjal ka teavitamiskohustus!

 

Milline on tööandja teavitamiskohustus seoses välismaalase värbamisega?

Tööandja on kohustatud Politsei- ja Piirivalveametit kirjalikult teavitama:

  • välismaalase tööleasumisest
  • lühiajalise töötamise registreerinud välismaalasega töölepingu sõlmimata jätmisest
  • välismaalase tööle asumata jätmisest
  • töölepingu ennetähtaegsest lõpetamisest
  • välismaalase töötamise tegelikust lõpetamisest

Tööandjal ei ole teavitamiskohustust juhul, kui nimetatud asjaolud registreeritakse Maksu- ja Tolliameti töötamise registris.

 

Tagasi