Otsingu- ja päästetööd

Statistika

Merepäästesündmuste statistika
20152016201720182019
Abi vajanud inimesed572535568742484
Pääsesid ise78154133130138
Päästeti478368426601339
Hukkus/teadmata kadunud16139117

Merepäästejuhtumite statistika
20182019
Merepäästejuhtumid286245
Õnnetusseisund4532
Häireseisund7454
Määramatuse seisund8374
Mereabiteenus8485

  • Õnnetusseisund – põhjendatud veendumus, et laeva või õhusõidukit või nende pardal olevaid inimesi ähvardab otsene ja tõsine hädaoht ning nad võivad vajada viivitamatut abi.
  • Häireseisund – laeva või õhusõiduki või nende pardal olevate inimeste ohutus ei ole tagatud.
  • Määramatuse seisund – teadmatus laeva või õhusõiduki või nende pardal olevate inimeste ohutuse suhtes.
  • Mereabi - tehnilist laadi abivajadus, inimelu ohus pole.