Liigu sisuni

Pagulase reisidokumendi taotlemine

Taotlemine postiga

Passi taotlemine tavakorras

Posti teel saab passi taotleda juhul, kui eelmise passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 5 aastat.

Tavakorras passi tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist.

Vaata enda passi taotluse hetkeseisu.Passi taotlemine kiirkorras

Postiga ei saa passi kiirkorras taotleda.

Dokumendifoto

Passi taotlemiseks on vaja ühte värvifotot.

Dokumendifoto ei tohi olla vanem kui kuus kuud.

Dokumendifoto peab olema otsevaates ja pildistatud heledal taustal.

Digitaalse dokumendifoto minimaalsed mõõdud on 600X800 pikslit ja õige pildiformaat on JPEG.

Faili suurus peab olema minimaalselt 500 kB.

Digitaalne dokumendifoto saada aadressil ppa@politsei.ee.

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.Taotlusankeet

Täida taotlusankeet käsitsi või arvutis.

Taotlusele kirjuta allkirjanäidis.

Kinnita andmete õigsust taotluse lõpus allkirjaga.

Märgi ankeedile teenindus, kus soovid dokumendi kätte saada.

Taotlusankeedil ei tohi olla parandusi.

Pagulase reisidokumendi taotlusankeet.

Taotlusankeedi täitmise juhend.

Riigilõiv

Pagulase reisidokumendi riigilõiv on 20 €.

Tasu riigilõiv ning lisa selle tasumist tõendav dokument ümbrikusse.Taotluse saatmine postiga

Passi taotlemisel postiga lisa ümbrikusse:

  • täidetud taotlusankeet
  • üks dokumendifoto, kuid soovitame selle saata digitaalselt aadressil ppa@politsei.ee
  • riigilõivu tasumist tõendav dokument


Kui oled välismaal abiellunud, lahutanud või nime muutnud, siis lisa ümbrikusse koopia seda tõendavast dokumendist.

Ümbrikule kirjuta:

TAOTLUS

Politsei- ja Piirivalveamet

Pärnu mnt 139

15060 Tallinn

Abielu, lahutus või nimemuutus välismaal

Välismaal isikuandmete muutumisel on passi taotlemisel vaja esitada seda tõendav dokument.

Kui sinu isikuandmed muutusid Soomes pärast 2010. aasta 1. juulit, siis seda saad tõendada Soome rahvastikuregistri inglisekeelse väljavõttega.

Kui sinu isikuandmed muutusid Soomes enne 2010. aasta 1. juulit, siis kontrolli, kas see info on jõudnud Soome rahvastikuregistrisse ning õige info olemasolul saad seda tõendada inglisekeelse väljavõttega.

Kui sinu isikuandmete muutust tõendav dokument on väljastatud Soomes enne 2010. aasta 1. juulit, siis tuleb see tõlkida vandetõlgi poolt või tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud ning dokument peab olema apostilliga kinnitatud või legaliseeritud.

Välisriigis välja antud dokumendi esitamisel kontrolli, kas seda on vaja tõlkida ning apostilliga kinnitada või legaliseerida.

Kui dokument ei ole eesti, vene või inglise keeles, siis tuleb see tõlkida ning tõlge peab olema tehtud vandetõlgi poolt või kinnitatud notariaalselt.

Nendes riikides väljastatud dokumente ei ole vaja apostilliga kinnitada või legaliseerida:

Austria
Belgia
Bosnia
Bulgaaria
Cabo Verde
Hispaania
Holland
Horvaatia
Leedu
Iirimaa

Itaalia
Läti
Luksemburg
Makedoonia
Moldova
Montenegro
Poola
Portugal
Prantsusmaa
Rumeenia

Saksamaa
Serbia
Sloveenia
Šveits
Taani
Türgi
Ukraina
Venemaa


Teistes riikides väljastatud dokumendid tuleb apostilliga kinnitada või legaliseerida.

Rohkem infot dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta leiab välisministeeriumi kodulehelt.