Piiriehitus

Välispiiri seirevõimekus

Idapiiri ehituse järel võetakse kogu välispiir sajaprotsendiliselt tehnilise valve alla.

Piiri valvamiseks kõige efektiivsema seiretehnika leidmiseks testib PPA täiendavalt veel erinevaid lahendusi ning kuulutab parima pakkuja leidmiseks eraldi hanke, et tagada ka pikemas perspektiivis muudatustega kohanduv ja uuenduslik piiriseiretehnika.

Seirevõimekus

Narva jõel (2019)

Peipsi järvistul (2019)Maismaapiiril (2019)
Jõepiiri pikkus: 76,7 kmJärvepiiri pikkus: 126,3 kmMaismaapiiri pikkus: 135,6 km
Seirevõimekus: 60%Seirevõimekus: 100%Seirevõimekus: 8,3%

Narva jõel ja veehoidlal on valvatava piirilõigu pikkus 76,7 km, millest tehniline valvevõimekus on 46 km ulatuses ehk 60% jõepiiri pikkusest.

Narva jõel tõstetakse valvevõimekust täiendavate kaatripatrullidega.

Järvealad on kogu ulatuses kaetud tehnilise valvega ja piiriveekogu valvamist toetatakse regulaarsete kaatripatrullidega.

Maismaapiiril on valvatava lõigu pikkus 135,6 km, millest tehniline valvevõimekus on vaid 11,3 km ulatuses ehk 8,3% maismaapiiri pikkusest.

Maismaapiiril tõstetakse valvevõimekust piiripatrullidega.