Politsei praktika seoses valimiskampaaniatega

Mis on reklaam?

Poliitilised välireklaamid on lubatud kuni Euroopa Parlamendi valimise aktiivse valimisagitatsiooni alguseni. Alates 17. märtsist kuni 26. maini 2019 (Euroopa Parlamendi valimise päevani) on seaduse järgi keelatud üksikkandidaadi, erakonna või erakonna nimekirjas kandideeriva isiku või nende logo või muu eraldusmärgi või programmi reklaamimine hoonel, rajatisel, ühistranspordivahendi või takso sise- või välisküljel ning muu poliitiline välireklaam.

Näitena muu poliitilise reklaami kohta on Riigikohus nimetanud erakonna tunnuslauset. Poliitilise välireklaamina on hinnatav ka reklaam, millel olev logo või muu eraldusmärk on erakonna või valimisliidu logost või muust eraldusmärgist küll mõneti erinev, kui viimasega siiski äravahetamiseni sarnane.

Reklaam

Reklaam on seaduse järgi teave, mis on avalikustatud mistahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Välireklaam

Välireklaam on seaduse järgi avalikus kohas asuv või avalikust kohast jälgitav reklaam.

Välireklaam on reklaami, mis on paigutatud avalikku kohta (tänavatele, sellega külgnevatele aladele, väljakutele, hoonete välisseintele, rajatisele, ühistranspordivahendite sise- ja väliskülgedele jms).

Valimisreklaami näidis

Välireklaamina on käsitletav ka avalikust kohast jälgitav reklaam (näiteks aknale paigutatud tänavale suunatud reklaam).

Valimisreklaami näide

Valimisreklaami näide

Politsei ei pea pikaajalisest praktikast lähtuvalt välireklaamiks poliitilisi plakateid ja stende, mis asuvad avalikkusele avatud ruumides sees (näiteks kaupluse, teatri, kino vm ehitise ruumides) ning mis ei ole paigutatud aknale suunatult väljapoole.

Piiripealsel juhtumil (siseruumis olev reklaam on teatud määral nähtav tänavale) hindab olukorda politseiametnik, arvestades ka häirituid isikute arvamust.