Politsei praktika seoses valimiskampaaniatega

Mis ei ole reklaam?

Reklaam (ega välireklaami) ei ole seaduse järgi majandus- või kutsetegevuse koha tähistus selle nime, liigi, kauba müügi või teenuse osutamise aja, isiku nime, kaubamärgi ja domeeninimega ehitisel, kus majandus- või kutsetegevuse koht asub, ja majandus- või kutsetegevuse koha sissepääsu juures.

Reklaamiks ei ole teave erakonna ajutise kutse- või majandustegevuse kohas valimiste eelselt või valimise perioodil (näiteks Reformierakonnal 2017. aastal Tallinnas Narva maanteel).

Näide

Kui eelnimetatud teave on muus kohas, kui vahetult majandus- või kutsetegevuse kohas (näiteks haljasalal reklaamipostil), siis on tegemist reklaamiga (Reklaamiseaduse eelnõu seletuskiri) ning seega ka poliitilise välireklaamiga.

Näide

Kutsetegevuse kohaks saab pidada erakonna ja kandidaadi telke aktiivse agitatsiooni ajal. Telk võib olla tähistatud erakonna värviga, nimetusega, logoga, domeeniga. Väljapool telki asuv kandidaadi foto, tunnuslause, programm on poliitiline välireklaam. Nimetatud asjad ja teave võivad olla telgis seespool.