Politsei praktika seoses valimiskampaaniatega

Haldussund

Haldussund seadusega antud sunni kasutamise õigus korrarikkumise lõpetamiseks.

Politsei võib teha korrarikkujale või korrarikkumise ohu tekitanud isikule ettekirjutuse, nähes ette konkreetse tegevuse ja tähtaja rikkumise lõpetamiseks (näiteks poliitilise välireklaami avalikustamise lõpetamiseks) ning kohaldada sunniraha või asendustäitmist nõude tagamiseks kui korrarikkuja vabatahtlikult keelatud tegevust ei lõpeta.

Sunniraha on võimalik rakendada korduvalt sama eesmärgi saavutamiseks.

Asendustäitmise korral nõutakse selleks tehtud kulutused korrarikkujalt välja.