Politsei praktika seoses valimiskampaaniatega

Avalikud koosolekud

Valimiste-eelsel ajal korraldatakse tavapärasest enam avalikke koosolekuid.

Koosoleku korraldaja peab esitama teate koosoleku toimumise asukoha järgsele prefektuurile hiljemalt 4 tööpäeva enne selle toimumist, juhul kui:

  • koosoleku pidamine nõuab liikluse ümberkorraldamist
  • koosolek on kavas pidada väljaspool hoonet või kogunemiseks ette nähtud rajatist ja selle pidamiseks on kavas püstitada telk, lava, tribüün või muu suuremõõtmeline konstruktsioon
  • koosolekul kasutatakse heli- või valgustusseadmeid
  • koosolek võib muul moel häirida või takistada hoone või rajatise valduse tavapärast teostamist

Liikluse ümberkorraldamisena tuleb mõista ka sellist avalikku koosolekut, mis peetakse kõnniteel ning sellega seoses kas takistatakse täiesti jalakäijate liiklus või häiritakse seda niivõrd, et jalakäijad on sunnitud oma teekonda muutma. Kui koosolekul kasutakse ruuporit, on ka selliseks koosolekuks vajalik politseile esitada koosoleku teade. Politsei teavitamise eesmärk heli- või valgustusseadme kasutamisest on vajalik, et politsei saaks anda teada võimalikust häirivast tegevusest koosoleku pidamise koha ees või vahetus läheduses asuva hoone või rajatise valdajale.

Koosoleku teate esitamisel on soovitav politseiga nõu pidada, milliseid plakatid võivad olla vaenuõhutavad või tõlgendatavad poliitilise välireklaamina.

Avalik koosolek

Miks esitada alati avaliku koosoleku teade?

Politseil on kohustus võtta vastu ja registreerida ka need koosoleku teated, kui koosoleku korraldamisega ei häirita liiklust, ei kasutata telke ega muid konstruktsioone, heli või valgustusseadmeid.

Koosoleku teate esitamine annab koosoleku korraldajale eelise teiste korraldajate ees, kui nad soovivad samal ajal samas kohas pidada oma koosolekut. Senine praktika on näidanud, et osad korraldajad esitavad koosoleku teate samasse kohta samaks ajaks igaks päevaks enne valimisi, kuid koosolekut igal päeval ei korralda või osaleb sellel vaid paar isikut.

Korrakaitseseaduses sätestatud koosolekute korraldamise regulatsioon annab politseile õiguse kohustada koosoleku korraldajat muutma koosoleku aega või kohta, kui eelnevalt on vastu võetud teade teise koosoleku kohta samal ajal samas kohas. Tegemist on politseile antud kaalutlusõigusega ning kui selle käigus on põhjust eeldada, et teine koosolek ei sega juba registreeritud koosolekut, võib registreerida ka teise koosoleku teate.