Rahapesu andmebüroo järelevalvetegevus

Haldusaktid, ettekirjutused, sunniraha otsused ja väärteokaristused

RahaPTS alusel määratud haldusaktid, ettekirjutused, sunniraha otsused ja väärteokaristused

Siit lehelt leiad RAB poolt RahaPTS 10. peatükis sätestatud väärteoasjas jõustunud lahendid ja RahaPTS 7. peatükis kehtestatud korras antud haldusaktid, ettekirjutused ja sunniraha määramise otsused.

Nr

Vastutav isik

Rikkumise liik ja laad

Lahend

Teave lahendi, ettekirjutuse või otsuse vaidlustamise kohta

1.

OÜ Sowana (12275593) - Usaldusfondide ja äriühingute teenuste pakkumine

Nõuetekohase RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.

Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (10.12.2018)

Puudub

2.

OÜ Jurex Consulting (11532183) – Usaldusfondide ja äriühingute teenuste pakkumine

Nõuetekohase RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.

Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (18.12.2018)

Puudub

3.

OÜ Eurofinance (10988834) – Virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenuse pakkumine

Nõuetekohase RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.

Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (23.01.2018)

Puudub

4.

OÜ Baltcap Infrastructure Management (14249039) - Finantseerimisasutusena tegutsemine

Nõuetekohase RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.

Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (20.03.2018)

Puudub

5.

OÜ Baltcap Growth Fund Management (14229344) – Finantseerimisasutusena tegutsemine

Nõuetekohase RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.

Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (20.03.2018)

Puudub

6.

J. Lehter - füüsiline isik (usaldusfondide ja äriühingute teenuse osutamine)

RahaPTS § 94 lg 1

Otsus väärteoasjas - rahatrahv 600 EUR (25.04.2019)

Vaidlustatud, otsus tühistatud Harju maakohtu poolt 14.06.2019 (VTMS § 29 lg 1 p 1)

7.

Eurofinance OÜ (10988834) - Virtuaalvääringu raha vastu vahetamine

RahaPTS § 88 lg 2

Otsus väärteoasjas - rahatrahv 15 000 EUR (06.05.2019)

Puudub

8.

R. Elošvili - füüsiline isik (virtuaalvääringu raha vastu vahetamine)

RahaPTS § 84 lg 1; § 94 lg 1

Otsus väärteoasjas - rahatrahv 400 EUR 20.05.2019

Puudub

9.

Coins Marketplace Technologies OÜ (14394876) - Virtuaalvääringu raha vastu vahetamine

RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.

Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (10.07.2019)

Puudub

10.

Crypterium OÜ (14352837) - virtuaalvääringu raha vastu vahetamise teenus , virtuaalvääringu rahakoti teenus

RahaPTS § 13 lg 2  sätestatud riskijuhtimise mudeli kehtestamise kohustuse rikkumine, RahaPTS § 14 lg 1 sätestatud sisemiste protseduurireeglite kehtestamise kohustuse rikkuimne, RahaPTS § 14 lg 2  sätestatud sisekontrollieeskirjade kehtestamise kohustuse rikkumine, rahaPTS § 20 lg 1 p 1 sätestatud isikusamasuse tuvastamise nõuete kohustuste rikkumine ja RahaPTS § 20 lg 1 p 6  sätetatud ärisuhte seire kohustuse rikkumine.Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (08.08.2019)Puudub
11.Money Service Estonia OÜ  (11832057) - Virtuaalvääringu raha vastu vahetamine

RahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.

Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (29.08.2019)Puudub
12.Pindi Kinnisvara OÜ (10677258) – kinnisvaravahendusteenusRahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (14.10.2019)Puudub
13.Falkenberg kinnisvara OÜ (14330652) - kinnisvaravahendusteenusRahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (16.10.2019)Puudub
14.LVM Kinnisvara OÜ (10033331) – kinnisvaravahendusteenusRahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (11.11.2019)Puudub
15.OÜ Domus Kinnisvara vahendus (11065540) - kinnisvaravahendusteenusRahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (09.12.2019)Puudub
16. LAAM Kinnisvara OÜ (12481625) - kinnisvaravahendusteenusRahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (13.01.2020)Puudub
17. Lahe Kinnisvara Põhja-Eesti OÜ (14333030) - kinnisvaravahendusteenusRahaPTS § 13 sätestatud riskide hindamise dokumendi ja RahaPTS § 14 sätestatud sisemiste protseduurireeglite koostamise ja kehtestamise kohustuse rikkumine.Ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks (31.01.2020)Puudub