Relvaluba füüsilisele isikule

Paralleelrelvaluba

Paralleelrelvaluba on tarvis, kui soovid kasutada relva, mille omanikuks on teine inimene.

Enne taotlemist

Kui soovid paralleelrelvaluba saada, siis enne paralleelrelvaloa taotlemist:

  • küsi relvaomaniku kirjalikku nõusolekut
  • tasu riigilõiv

Paralleelrelvaloa taotlemine

Paralleelrelvaluba saad taotleda sobivas teeninduses. Teenindusse minnes võta kaasa:

  • isikut tõendav dokument
  • dokumendifoto mõõtudega 3x4 cm, mitte vanem kui pool aastat
  • relva omaniku kirjalik nõusolek tema relva kasutamiseks paralleelrelvaloa alusel
  • esmasel taotlemisel tervisetõend
  • taotlus – võid täita teeninduses kohapeal või võtta kaasa eelnevalt täidetud taotluse

Kui sul relvaluba ega relvakandmisluba ei ole, pead sooritama ka relvaeksami.

Kui oled Eesti elamisloaga või Eestis elamisõiguse alusel elav välismaalane ning soovid saada Eesti paralleelrelvaluba teise riigi väljastatud relvaloa alusel, pead esmasel taotlemisel esitama ka tõlgitud ja apostilliga kinnitatud (kui välisleping ei sätesta teisiti) välisriigi relvaloa koopia.

Kui oled Eesti elamisloaga või Eestis elamisõiguse alusel elav välismaalane, kellel ei ole teise riigi väljastatud relvaluba ja soovid paralleelrelvaluba taotleda Eestis, pead esmasel taotlemisel lisaks esitama ka tõlgitud ja apostilliga kinnitatud (kui välisleping ei sätesta teisiti) kodakondsusriigi pädeva asutuse väljastatud õiendi karistatuse kohta.