Relvaluba füüsilisele isikule

Relvaloa vahetamine

Pead oma relvaloa välja vahetama, kui sinu relvaluba on:

 • aegumas
 • kadunud
 • kõlbmatuks muutunud
 • Sinu andmed on muutunud
 • relva hoiukoht on muutunud
 • soovid paralleelrelvaloa või relvakandmisloa vahetada relvaloa vastu

Relvaloa aegumise kohta saad riigiportaalist eesti.ee tellida endale teavituse.

Enne taotlemist

Enne relvaloa vahetamise taotlemist tasu riigilõiv

Relvaloa vahetamise taotlemine

Taotluse esitamiseks mine sobivasse teenindusse ja võta kaasa:

 • isikut tõendav dokument
 • aegumas loa puhul tervisetõend
 • vahetamisele kuuluv relvaluba (kui see on väljastatud paberil)
 • lubade arvule vastav arv dokumendifotosid mõõtudega 3x4 cm, mis ei ole vanemad kui pool aastat (või anna nõusolek kasutada enda isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot)
 • jahitunnistuse või laskespordiorganisatsiooni liikmelisust tõendava dokumendi koopia
 • paralleelrelvaloa kehtivuse lõppemise korral relvaomaniku nõusolek
 • taotlus – võid täita teeninduses kohapeal või võtta kaasa eelnevalt täidetud taotluse