Relvaluba füüsilisele isikule

Kollektsioneerimisluba

Kollektsioneerimisluba annab õiguse asutada ja pidada ajaloo- või kultuuriväärtusega relvade ja padrunite kollektsiooni.

Enne taotlemist

Enne kollektsioneerimisloa taotlemist:

 • loe relvaseadusest relvade ja padrunite kollektsioneerimise nõudeid (relvaseaduse §25)
 • tasu riigilõiv

Kollektsioneerimisloa taotlemine

Kollektsioneerimisloa taotlemiseks mine sobivasse teenindusse ja võta kaasa:

 • isikut tõendav dokument
 • lubade arvule vastav arv dokumendifotosid mõõtudega 3x4 cm, mis ei ole vanemad kui pool aastat (või anna nõusolek kasutada enda isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot)
 • relvaluba, paralleelrelvaluba või relvakandmisluba
 • taotlus – võid täita teeninduses kohapeal või võtta kaasa eelnevalt täidetud taotluse

Kui sul relvaluba, paralleelrelvaluba või relvakandmisluba ei ole ja soovid taotleda kollektsioneerimisluba, pead sooritama ka relvaeksami.

Kui oled Eesti elamisloaga või Eestis elamisõiguse alusel elav välismaalane ning soovid saada Eesti kollektsioneerimisluba teise riigi väljastatud relvaloa alusel, pead esmasel taotlemisel esitama ka tõlgitud ja apostilliga kinnitatud (kui välisleping ei sätesta teisiti) välisriigi relvaloa koopia.

Kui oled Eesti elamisloaga või Eestis elamisõiguse alusel elav välismaalane, kellel ei ole teise riigi väljastatud relvaluba ja soovid kollektsioneerimisluba taotleda Eestis, pead esmasel taotlemisel lisaks esitama ka tõlgitud ja apostilliga kinnitatud (kui välisleping ei sätesta teisiti) kodakondsusriigi pädeva asutuse väljastatud õiendi karistatuse kohta.

Pärast taotlemist

Kui oled saanud kollektsioneerimisloa ja soovid kollektsiooni jaoks relva soetada:

 • tasu riigilõiv
 • taotle relvasoetamisluba

Kollektsiooni jaoks padruni soetamiseks vajad ainult kollektsioneerimisluba.

Kollektsioneerimisloa pikendamine ja vahetamine

Pead pöörduma teenindusse, kui soovid kollektsioneerimisloaga seoses:

 • pikendada kollektsioneerimisloa kehtivust
 • lisada või kustutada relvi
 • uuendada muutunud andmeid

Kollektsioneerimisloa pikendamiseks või vahetamiseks:

 • tasu riigilõiv
 • esita kollektsioneerimisloa muutmise taotlus