Relvaluba füüsilisele isikule

Relva võõrandamine

Relva võõrandamine tähendab relva omandiõiguse üleandmist teisele inimesele või juriidilisele isikule.

Relva omaniku või valdajana võid relva võõrandada:

  • inimesele, kellel on vastava relva soetamisluba
  • komisjonimüügi korras relvade müügi tegevusluba omava ettevõtte vahendusel
  • relvade müügi, valmistamise, ümbertegemise või parandamise tegevusluba omavale ettevõttele

Relva võõrandamise luba ei saa taotleda relva paralleelloa alusel kasutaja.

Relva võõrandamise loa taotlemine iseteeninduses

Relva võõrandamise luba taotle iseteeninduses relvataotlus.politsei.ee.

Soovitame iseteenindust kasutada Google Chrome'i veebilehitsejaga.

Riigilõivu saad tasuda iseteeninduses pangalingi kaudu.

Relva võõrandamise loa taotlemine teeninduses

Taotluse esitamiseks mine sobivasse teenindusse ja võta kaasa:

  • isikut tõendav dokument
  • vajadusel relva omamise seaduslikkust tõendav dokument (näiteks pärimistunnistus)

Relva võõrandamise tulemusena tuleb täiendavalt esitada taotlus relvaloa andmete muutmiseks. Taotluse relvaloa andmete muutmiseks saad esitada iseteeninduses vahetatava digitaalse relvaloa pealt või teeninduses.

Relvaloa andmete muutmise eest tuleb tasuda riigilõivu. Teeninduses kohapeal saab riigilõivu tasuda ainult sularahas.