Relvaluba füüsilisele isikule

Relva võõrandamine

Relva võõrandamine tähendab relva omandiõiguse üleandmist teisele inimesele või juriidilisele isikule.

Relva omaniku või valdajana võid relva võõrandada:

  • inimesele, kellel on vastava relva soetamisluba
  • komisjonimüügi korras relvade müügi tegevusluba omava ettevõtte vahendusel
  • relvade müügi, valmistamise, ümbertegemise või parandamise tegevusluba omavale ettevõttele

Relva võõrandamise luba ei saa taotleda relva paralleelloa alusel kasutaja.

Relva võõrandamise loa taotlemine iseteeninduses

Relva võõrandamise loa taotlemiseks sisene iseteenindusse aadressil relvataotlus.politsei.ee. Soovitame iseteenindust kasutada Google Chrome'i veebilehitsejaga..

Riigilõivu saad tasuda iseteeninduses pangalingi kaudu.

Relva võõrandamise loa taotlemine iseteeninduses

Taotluse esitamiseks mine sobivasse teenindusse ja võta kaasa:

  • isikut tõendav dokument
  • vajadusel relva omamise seaduslikkust tõendav dokument (näiteks pärimistunnistus)
  • taotlus – võid täita teeninduses kohapeal või võtta kaasa eelnevalt täidetud taotluse

Võõrandamise tulemusena olemasoleva paberil väljastatud relvaloa vahetamist uue vastu saab taotleda ainult teeninduses.

Relvaloa vahetamisel tasu enne teenindusse minemist ka riigilõiv.

Teeninduses kohapeal saab riigilõivu tasuda ainult sularahas.

Kui võõrandad relva soetamisluba omavale isikule Politsei- ja Piirivalveameti pädeva ametniku juuresolekul politseiasutuses või relva asukohas, siis ei ole relva võõrandamisluba vaja taotleda.

Komisjonimüügi korral vahetatakse relvaluba alles siis, kui relv on müüdud.