Relvaluba füüsilisele isikule

Relvaloa vahetamine

Politsei pikendab automaatselt 16. märtsist 31. maini aeguvate relvalubade kehtivust.

Pead taotlema oma relvaloa vahetamist, kui sinu relvaluba on:

 • aegumas
 • kadunud

Pead taotlema uut digitaalset relvaluba, kui sinu relvaluba on:

 • kõlbmatuks muutunud

Pead taotlema andmete muutmist relvaloal, kui

 • sinu andmed on muutunud
 • relva hoiukoht on muutunud

Relvaloa aegumise kohta saad riigiportaalist eesti.ee tellida endale teavituse.

 

Relvaloa kehtivuse pikendamine või andmete muutmine

Relvaloa kehtivuse pikendamise või andmete muutmise taotlemiseks sisene iseteenindusse aadressil relvataotlus.politsei.ee. Soovitame iseteenindust kasutada Google Chrome'i veebilehitsejaga.

Vajaliku taotluse saad valida oma digitaalse relvaloa juurest.

Digitaalse loa taotlemiseks mine sobivasse teenindusse ja võta kaasa:

 • isikut tõendav dokument
 • aegumas loa puhul tervisetõend
 • vahetamisele kuuluv relvaluba (kui see on väljastatud paberil)
 • jahitunnistuse või laskespordiorganisatsiooni liikmelisust tõendava dokumendi koopia
 • paralleelrelvaloa kehtivuse lõppemise korral relvaomaniku nõusolek
 • taotlus – võid täita teeninduses kohapeal või võtta kaasa eelnevalt täidetud taotluse