Relvaluba juriidilisele isikule

Relvakandmisluba

Relvakandmisluba saab taotleda juriidilisest isikust relvaomanik.

Enne taotlemist

Enne relvakandmisloa taotlemist

 • tasu riigilõiv
 • kontrolli, et relva kandma hakkavatel töötajatel või sportlastel oleks sooritatud relvaeksam.

Relvakandmisloa taotlemine

Taotluse esitamiseks mine sobivasse teenindusse ja võta kaasa relva kandma hakkavate töötajate või sportlaste:

 • nimekiri, milles on
  • ees- ja perekonnanimi
  • isikukood
  • ametikoht
  • elukoht
  • relva liik
  • relva mark
 • tervisetõendid
 • foto(d) mõõtudega 3x4 cm, mis ei ole vanemad kui pool aastat, vastavalt lubade arvule, igal esmataotlejal 1 lisaks
 • pass või ID kaart
 • elamisluba (välismaalasel)
TagasiRelva soetamine