Kuidas riigilõivu maksta?

Internetipangas

Riigilõivu makse selgituses märgi taotletud dokumendi nimi ja inimene, kelle eest riigilõiv tasuti.

Riigilõivu tasumiseks vajalik info

Saaja: Rahandusministeerium

SEB: EE891010220034796011

Swedbank: EE932200221023778606

Luminor Bank: EE701700017001577198

Viitenumbrid

2900082443 - isikut tõendavad dokumendid, Eesti kodakondsus, elamisload, elamisõigused, lühiajaline töötamine ning viibimisaja pikendamine

2900082469 - viisataotluse läbivaatamine, tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse pikaajalise viisana vormistamine ning viisa andmisest keeldumise, viisa tühistamise, viisa kehtetuks tunnistamise, viibimisaja pikendamisest keeldumise ja viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise otsuse vaidlustamise käigus tehtud otsuse peale esitatud avalduse esmakordne läbivaatamine

2900082456 - relvaseaduse alusel teostatavad toimingud

2900082472 - riiklike tegevuslitsentside ja tegevuslubade väljastamine

2900082498 - rahapesu andmebüroo poolt tegevuslubade väljastamine

Riigilõivu tasumist tõendav dokument

Tasudes riigilõivu pangaülekandega esita dokumendi taotlemisel riigilõivu tasumist tõendav dokument. Selleks sobib internetipangas tehtud ülekande väljatrükk paberil või failina.

Kirjalik info riigilõivu tasumise kohta

Kirjalikult riigilõivu andmete esitamisel pane kirja:

  • krediidiasutuse nimi ja konto, millelt riigilõiv tasuti
  • inimese nimi, kes riigilõivu tasus
  • kuupäev, millal riigilõiv tasuti
  • krediidiasutuse nimi ja konto, kuhu riigilõiv tasuti
  • viitenumber
  • inimese nimi, kelle eest riigilõivu tasuti
  • dokumendi nimetus, mida taotled
  • tasutud summa