Liigu sisuni

Riigilõivude määrad

Relvaluba

Viitenumber 2900082456

Relvadega seotud taotlused
Relvasoetamisluba30€
Relvaluba30€
Paralleelrelvaluba30€
Kollektsioneerimisluba30€
Relvakandmisluba (taotleb juriidiline isik)30€
Relva lammutamine, relva laskekõlbmatuks muutmine ja relva laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamine15€
Relvasoetamisloa ja kollektsioneerimisloa pikendamise15€
Kollektsioneerimisloale täiendavate andmete kandmine15€
Relvaloa, paralleelrelvaloa ja relvakandmisloa vahetamine15€
Relvaloa eksam30€
Relvade ja laskemoona eest vastutava isiku või tema asendaja kandidaadi eksam (taotleb juriidiline isik)30€
Kehtiva relvaloa omajalt teist liiki relva laskekatse eksam15€
Euroopa tulirelvapass15€
Eriloa väljastamine tulirelva või gaasirelva Eestisse sisseveoks või väljaveoks30€ iga relva kohta
Tulirelvade Euroopa Liidus edasitoimetamise eelluba ja luba30€ iga tulirelva kohta
Tulirelvade kaubana vabasse ringlusesse lubamise eelluba30€ iga tulirelva kohta
Tegevusluba relvade ja laskemoonaga seonduvatel tegevusaladel260€