Tähtajaline elamisluba püsivalt elamiseks

Üldinfo

Mis on tähtajaline elamisluba püsivalt Eestis elamiseks?

Tähtajaline elamisluba püsivalt Eestisse elama asumiseks antakse, et võimaldada Eestisse elama jääda välismaalasel, kes on siia elama asunud tähtajalise elamisloa alusel ja kelle Eestisse elama jäämine on kooskõlas avalike huvidega. Elamisloa andmisel väljastatakse sulle elamisloakaart.

Mis on elamisloakaart?

Elamisloakaart on sinu Eestis elamise õigust tõendav dokument, mis on ühtlasi ka sinu isikutunnistus. Elamisloakaardil on sinu isikuandmed, elamisloa andmed, foto ja sõrmejäljekujutised.

Kui kauaks elamisluba antakse?

Tähtajaline elamisluba antakse kuni 5 aastaks.

Kui kauaks elamisluba pikendatakse?

Tähtajalist elamisluba võib pikendada kuni 10 aastaks korraga.

Kellele?

Vajad Eestis elamisluba sel juhul, kui sa ei ole Euroopa Liidu riikide, Islandi, Liechtensteini, Norra või Šveitsi kodanik.