Välismaalase passi taotlemine lapsele

Taotlemine e-postiga

Passi taotlemine tavakorras

E-posti teel saad passi taotleda juhul, kui lapse eelmise passi taotlemisest ja seejuures sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 5 aastat ning sul on võimalik taotlus digiallkirjastada.

Tavakorras passi tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva pärast taotluse menetlusse võtmist.

Vaata lapse passi taotluse hetkeseisu.


Passi taotlemine kiirkorras

E-postiga ei saa passi kiirkorras taotleda.

Selgituskiri välismaalase passi vormistamiseks

Esita lapse kodakondsusjärgse riigi pädeva ametiasutuse kirjalik nõusolek välismaalase passi väljaandmiseks või omakäeline selgituskiri, kui nõusolekut pole võimalik saada.


Dokumendifoto

Passi taotlemiseks on vaja digitaalset värvifotot.

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.


Allkirjanäidis

7-14-aastane või eestkostetav võib esitada enda allkirjanäidise.

Alates 15. eluaastast tuleb passi taotlemisel e-postiga esitada allkirjanäidis.

Kirjuta tugeva tumeda ja ühtlase joonega enda allkiri tühjale valgele paberile.

Skanni või pildista allkirjanäidis.

Allkirjanäidise minimaalsed mõõdud on 200X600 pikslit ja õige pildiformaat on JPEG.

Taotlusankeet

Täida taotlusankeet arvutis.

Kui taotluse esitab alla 15-aastase lapse vanem, siis kinnitab tema enda digiallkirjaga andmete õigsust.

Kui taotluse esitab 15-17-aastane laps või tema vanem, siis kinnitab digiallkirjaga andmete õigsust taotluse esitaja.

Välismaalase passi taotlusankeet.

Taotlusankeedi täitmise juhend.

Digiallkirjastamise juhend.

Riigilõiv

Tasu riigilõiv ning salvesta selle tasumist tõendav dokument arvutisse.

Välismaalase pass

Alla 15-aastase lapse passi riigilõiv on 20 €.

Alates 15. eluaastast on passi riigilõiv 40 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ja passi riigilõiv on 20 €. Soodustuse saamiseks tuleb koos taotlusega esitada puuet tõendava dokumendi koopia.

Välismaalase pass ja elamisloakaart

Alla 15-aastase lapse passi ja elamisloakaardi riigilõiv on 25 €.

Alates 15. eluaastast on passi ja elamisloakaardi riigilõiv 50 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ning passi ja elamisloakaardi riigilõiv on 25 €. Soodustuse saamiseks tuleb teeninduses esitada puuet tõendav.

Taotluse saatmine e-postiga

Passi taotlemisel e-postiga kogu kõik vajalikud dokumendid kokku ning digiallkirjasta need ühes konteineris.

Digiallkirjastatud konteineris peavad olema:

 • täidetud taotlusankeet
 • dokumendifoto
 • allkirjanäidis (kohustuslik alates 15. eluaastast)
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument
 • selgituskiri välismaalase passi vormistamiseks

Kui lapse nimi muutus välismaal, siis lisa digitaalselt allkirjastatud konteinerisse koopia seda tõendavast dokumendist.

Riigilõivu soodustuse saamiseks lisa digitaalselt allkirjastatud konteinerisse koopia seda tõendavast dokumendist.

Digitaalselt allkirjastatud konteiner saada aadressil ppa@politsei.ee. E-kirja pealkirjaks märgi „Passi taotlus“.

Lapse nimemuutus välismaal

Kui isikuandmed muutusid Soomes pärast 2010. aasta 1. juulit, siis seda saab tõendada Soome rahvastikuregistri inglisekeelse väljavõttega.

Kui isikuandmed muutusid Soomes enne 2010. aasta 1. juulit, siis kontrolli, kas see info on jõudnud Soome rahvastikuregistrisse ning õige info olemasolul saab seda tõendada inglisekeelse väljavõttega.

Kui isikuandmete muutust tõendav dokument on väljastatud Soomes enne 2010. aasta 1. juulit, siis tuleb see tõlkida vandetõlgi poolt või tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud ning dokument peab olema apostilliga kinnitatud või legaliseeritud.

Välisriigis välja antud dokumendi esitamisel kontrolli, kas seda on vaja tõlkida ning apostilliga kinnitada või legaliseerida.

Kui dokument ei ole eesti, vene või inglise keeles, siis tuleb see tõlkida ning tõlge peab olema tehtud vandetõlgi poolt või kinnitatud notariaalselt.

Nendes riikides väljastatud dokumente ei ole vaja apostilliga kinnitada või legaliseerida:

 • Austria
 • Belgia
 • Bosnia
 • Bulgaaria
 • Cabo Verde
 • Hispaania
 • Holland
 • Horvaatia
 • Leedu
 • Iirimaa
 • Itaalia
 • Läti
 • Luksemburg
 • Makedoonia
 • Moldova
 • Montenegro
 • Poola
 • Portugal
 • Prantsusmaa
 • Rumeenia
 • Saksamaa
 • Serbia
 • Sloveenia
 • Suurbritannia
 • Šveits
 • Taani
 • Türgi
 • Ukraina
 • Venemaa

Teistes riikides väljastatud dokumendid tuleb apostilliga kinnitada või legaliseerida.

Rohkem infot dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta leiab välisministeeriumi kodulehelt.

Passi taotlemine eestkostjana

Kui oled määratud lapse eestkostjaks, siis tema eest passi taotledes tuleb taotlusankeet allkirjastada sinul.