Välismaalase passi taotlemine täiskasvanule

Taotlemine e-postiga

Passi taotlemine tavakorras

E-posti teel saad passi taotleda juhul, kui eelmise passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui 5 aastat ning sul on võimalik taotlus digiallkirjastada.

Vaata enda passi taotluse hetkeseisu.

Passi taotlemine kiirkorras

E-postiga ei saa passi kiirkorras taotleda.

Selgituskiri välismaalase passi vormistamiseks

Esita enda kodakondsusjärgse riigi pädeva ametiasutuse kirjalik nõusolek välismaalase passi väljaandmiseks või omakäeline selgituskiri, kui nõusolekut pole võimalik saada.

Dokumendifoto

Vaata dokumendifoto nõudeid ja soovitusi.

Allkirjanäidis

Passi taotlemisel e-postiga tuleb esitada allkirjanäidis.

Kirjuta tugeva tumeda ja ühtlase joonega enda allkiri tühjale valgele paberile.

Skanni või pildista allkirjanäidis.

Allkirjanäidise minimaalsed mõõdud on 200X600 pikslit ja õige pildiformaat on JPEG.

Taotlusankeet

Täida taotlusankeet arvutis.

Märgi ankeedile teenindus, kus soovid dokumendi kätte saada

Välismaalase passi taotlusankeet.

Taotlusankeedi täitmise juhend.

Digiallkirjastamise juhend.

Riigilõiv

Tasu riigilõiv ning salvesta selle tasumist tõendav dokument arvutisse.

Välismaalase pass

Passi riigilõiv on 40 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on passi riigilõiv 20 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ja passi riigilõiv on 20 €. Soodustuse saamiseks tuleb koos taotlusega esitada puuet tõendava dokumendi koopia.

Välismaalase pass ja elamisloakaart

Passi ja elamisloakaardi riigilõiv on 65 €.

Üldtingimustel Eesti vanaduspensioni ikka jõudnule on passi ja elamisloakaardi riigilõiv 25 €.

Keskmise, raske või sügava puudega inimesel on õigus soodustusele ning passi ja elamisloakaardi riigilõiv on 25 €. Soodustuse saamiseks tuleb teeninduses esitada puuet tõendav dokument.

Taotluse saatmine e-postiga

Passi taotlemisel e-postiga kogu kõik vajalikud dokumendid kokku ning digiallkirjasta need ühes konteineris.

Digiallkirjastatud konteineris peavad olema:

 • täidetud taotlusankeet
 • dokumendifoto
 • allkirjanäidis
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument
 • selgituskiri välismaalase passi vormistamiseks

Kui oled välismaal abiellunud, lahutanud või nime muutnud, siis lisa digitaalselt allkirjastatud konteinerisse koopia seda tõendavast dokumendist.

Riigilõivu soodustuse saamiseks lisa digitaalselt allkirjastatud konteinerisse koopia seda tõendavast dokumendist.

Digitaalselt allkirjastatud konteiner saada aadressil ppa@politsei.ee. E-kirja pealkirjaks märgi „Passi taotlus“.

Abielu, lahutus või nimemuutus välismaal

Välismaal isikuandmete muutumisel on passi taotlemisel vaja esitada seda tõendav dokument.

Kui sinu isikuandmed muutusid Soomes pärast 2010. aasta 1. juulit, siis seda saad tõendada Soome rahvastikuregistri inglisekeelse väljavõttega.

Kui sinu isikuandmed muutusid Soomes enne 2010. aasta 1. juulit, siis kontrolli, kas see info on jõudnud Soome rahvastikuregistrisse ning õige info olemasolul saad seda tõendada inglisekeelse väljavõttega.

Kui sinu isikuandmete muutust tõendav dokument on väljastatud Soomes enne 2010. aasta 1. juulit, siis tuleb see tõlkida vandetõlgi poolt või tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud ning dokument peab olema apostilliga kinnitatud või legaliseeritud.

Välisriigis välja antud dokumendi esitamisel kontrolli, kas seda on vaja tõlkida ning apostilliga kinnitada või legaliseerida.

Kui dokument ei ole eesti, vene või inglise keeles, siis tuleb see tõlkida ning tõlge peab olema tehtud vandetõlgi poolt või kinnitatud notariaalselt.

Nendes riikides väljastatud dokumente ei ole vaja apostilliga kinnitada või legaliseerida:

 • Austria
 • Belgia
 • Bosnia
 • Bulgaaria
 • Cabo Verde
 • Hispaania
 • Holland
 • Horvaatia
 • Leedu
 • Iirimaa
 • Itaalia
 • Läti
 • Luksemburg
 • Makedoonia
 • Moldova
 • Montenegro
 • Poola
 • Portugal
 • Prantsusmaa
 • Rumeenia
 • Saksamaa
 • Serbia
 • Sloveenia
 • Suurbritannia
 • Šveits
 • Taani
 • Türgi
 • Ukraina
 • Venemaa

Teistes riikides väljastatud dokumendid tuleb apostilliga kinnitada või legaliseerida.

Rohkem infot dokumentide legaliseerimise ja apostilliga kinnitamise kohta leiab välisministeeriumi kodulehelt.

Passi taotlemine eestkostjana

Kui oled määratud mõne inimese eestkostjaks, siis tema eest passi taotledes tuleb dokumendid digiallkirjastada sinul.