Liigu sisuni

Viibimisaja pikendamine ja viisa

Viibimisaja pikendamine

Viisaga määratud viibimisaja pikendamine

Üldjuhul viibimisaega ei pikendata. Seaduse alusel on võimalik viibimisaega pikendada kuni 90 päeva.

Viibimisaja pikendamine viisalihtsustuslepingute alusel

Viibimisaega võidakse pikendada viisalihtsustuslepingute sätete alusel erakorralistel asjaoludel, kui:

 • Sul on Vene Föderatsiooni, Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Serbia, Ukraina või Gruusia kodakondsus,
 • Sul neil ei ole võimalik viisale märgitud tähtajaks või viisavaba viibimisaja lõppemise tähtajaks Eesti territooriumilt lahkuda.

Lühiajalise (C-liiki) viisaga lubatud viibimisaja pikendamine

Lühiajalise (C-liiki) viisaga lubatud viibimisaega pikendatakse, kui tõendad vääramatu jõu, humaansete põhjuste või tõsiste isiklike põhjuste olemasolu, mis takistavad Sinu lahkumist liikmesriikide territooriumilt viisaga lubatud viibimisaja lõppemise tähtajaks.

Pikaajalise (D-liiki) viisaga lubatud ja viisavabalt lubatud viibimisaja pikendamine

Pikaajalise (D-liiki) viisaga lubatud ja viisavabalt lubatud viibimisaega võidakse pikendada kuni 90 päeva, kui on ilmnenud asjaolu, mis ei olnud enne viisa alusel Eestisse saabumist välismaalasele teada, või uus asjaolu, mis tekkis pärast viisa andmist ja välismaalase Eestisse saabumist (vääramatu jõud, humaansed, tõsised kutsealased või isiklikud põhjused).

Taotlemine

Taotluse viibimisaja pikendamiseks esita hiljemalt 3 tööpäeva enne lubatud viibimisaja lõppu kas isiklikult või volitatud esindaja kaudu.

Viibimisaja pikendamise taotluse esitamiseks pöördu isiklikult PPA teenindusse, mis asuvad:

 • Tallinnas (P.Pinna 4 ja A.H. Tammsaare tee 47)
 • Tartus (Riia mnt 132)
 • Jõhvis (Rahu 38)
 • Narvas (Vahtra 3)
 • Pärnus (Aida 5)

Viibimisaja pikendamise taotluse esitamisel pead andma sõrmjäljed, kui ei ole neid varem andnud või on viimasest sõrmejälgede võtmisest möödunud rohkem kui 59 kuud. Sõrmejälgede võtmise korra leiab riigiteatajast.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • Täidetud ja allkirjastatud taotlusankeet. Taotlusankeedi täitmise juhis
 • taotlusankeedi lisa
 • kehtiv reisidokument
 • üks värvifoto mõõtmetega 40x50 mm
 • viibimisaja pikendamise põhjust tõendav dokument (nt pädeva meditsiiniasutuse tõend)
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument (v.a kui viibimisaja pikendamist taotletakse vääramatu jõu korral või humaansetel põhjustel ja Eesti on sõlminud nende riikidega viisalihtsustuslepingu)
 • taotlusankeedi allkirjastaja isikut tõendav dokument, kui Sa ei allkirjastanud taotlusankeeti isiklikult
 • taotluse esitaja isikut tõendav dokument, kui Sa ei esita taotlust isiklikult
 • Eestis kehtiv tervisekindlustuspoliis minimaalse kindlustusvastutusega 30 000 eurot kogu taotletava Eestis viibimise aja kohta

Viisaeeskirjaga tutvu Euroopa Liidu õigusaktide lehel.