Avalehe pilt
Politsei- ja Piirivalveameti kontaktid struktuuri järgi
25.05.2017

Politsei ja piirivalve seaduse § 4 lõike 5 kohaselt on Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalpolitsei, riigipiiri valvamise ja teabeturbe korralduse struktuur, teenistuskohtade koosseis ja isikkoosseis asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave, mistõttu neid andmeid ei avalikustata.

NB! Struktuuriüksuse kuvamiseks tuleb klikkida asutuse nime ees olevale plussmärgile.

Struktuuriüksused