Kordonite ja piiripunktide kontaktandmed
28.07.2015

Põhja prefektuuri kordonite kontaktandmed

Kordon Korrapidaja telefon Mobiil Faks e-post
Tallinna 6 191 260 504 6454 6 191 261 pohja.tallinna-krd@list.politsei.ee


Ida prefektuuri kordonite ja teenistuste kontaktandmed

Kordon Korrapidaja telefon Mobiil Faks e-post
Narva-Jõesuu 333 1570 357 7066 ida.narva-joesuu-krd@list.politsei.ee
Narva 333 1580 356 2561
ida.narva-krd@list.politsei.ee
Mustajõe 333 1630 526 7798 333 1633 ida.mustajoe-krd@list.politsei.ee
Punamäe 333 1640 512 1050 333 1643 ida.punamae-krd@list.politsei.ee
Vasknarva 333 1650 520 3254 333 1653 ida.vasknarva-krd@list.politsei.ee
Alajõe 333 1660 525 2317 333 1663 ida.alajoe-krd@list.politsei.ee


Lõuna prefektuuri kordonite ja teenistuste kontaktandmed
Kordon Korrapidaja telefon Mobiil Faks e-post
Varnja 3 331 690 524 1608 33 31 693 louna.varnja-krd@list.politsei.ee
Mehikoorma 7 861 790 5919 9495
7 861 794 louna.mehikoorma-krd@list.politsei.ee
Saatse 7 861 770 525 2091 7 861 774 louna.saatse-krd@list.politsei.ee
Piusa 7 861 760 525 2107 7 881 764 louna.piusa-krd@list.politsei.ee
Luhamaa 7 861 850 533 14997 7 861 834 louna.luhamaa-krd@list.politsei.ee
Mustvee 3 331 670 525 9548 33 31 672 louna.mustvee-krd@list.politsei.ee
Värska 7 861 780
525 2640 7 861 784 louna.varska-krd@list.politsei.ee


Lääne prefektuuri kordonite kontaktandmed
Kordon Korrapidaja telefon Mobiil Faks e-post
Pärnu 440 1440 512 1085 440 1446 laane.pvb@politsei.ee
Kärdla 440 1400 520 7439 440 1417 laane.pvb@politsei.ee
Kuressaare 440 1380 524 1619 440 1331 laane.kuressaare-krd@list.politsei.ee
Haapsalu 440 1470 440 1475 laane.pvb@politsei.ee
Teenistuspunkt Korrapidaja telefon Mobiil Faks e-post
Ruhnu 440 1390 534 07437 laane.kuressaare-krd@list.politsei.ee

 

Piiripunktide kontaktinfo

Juuresolevast pdf failist leiate rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktide kontaktinfo sh:

Piiripunktid maanteelõikudel
Piiripunktid raudteejaamades
Piiripunktid mere- ja piiriveekogude sadamates
Piiripunktid lennujaamades
Piiripunktid ainult Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni kodanikele
Piiripunktid, mis avatakse piirikontrolli taastamise korral sisepiiril