Kontaktid

Tagasi

Arvi Suvi

kordoni juht

teenistusaste

politseikolonelleitnant

Telefoninumber

7861771

ametikoha aadress

64027 Ulitina küla, Setomaa vald

Eemal

26.02.2021 kuni 28.02.2021
15.03.2021 kuni 23.03.2021