Kontaktid

Tagasi

Arvi Suvi

kordoni juht

teenistusaste

politseikolonelleitnant

Telefoninumber

7861771

ametikoha aadress

64027 Ulitina küla, Setomaa vald

Eemal

16.08.2021 kuni 03.09.2021
26.08.2021 kuni 26.08.2021