Politseis registreeritud avalikud koosolekud

Seoses koroonaviiruse levikuga tuleb avaliku koosoleku planeerimisel ja läbiviimisel tagada:

  • siseruumis – hajutatus, piiratud osalejate arv, maski kandmine, desinfitseerimisvahendite olemasolu, desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt
  • õues – piiratud osalejate arv, desinfitseerimisvahendite olemasolu, desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt

Avaliku koosoleku korraldamine ja läbiviimine on sätestatud korrakaitseseadusega ning ajutised eri tingimused on sätestatud VV korralduses nr 282.

Avaliku koosoleku planeerimisel on soovitatav konsulteerida Terviseametiga.