Liiklusjärelevalve- ja ennetuskampaaniad

Politsei liiklusjärelevalvetöö põhimõtteid kajastava plaani üks osa on kampaaniapõhised tegevused, mille ajastus sõltub välja kujunenud trendidel liikluspildis. Politsei pöörab kõigile ohtlikele liikluseeskirja rikkumistele tähelepanu ka igapäevase liiklusjärelevalve töö käigus, kuid statistika näitab, et aastas on perioode, mil mõnele teemale tuleb eriliselt tähelepanu pöörata.

Politsei suunab oma järelevalve liikluses 2019. aastal:

  • joobes juhtide liiklusest kõrvaldamisele
  • liiklusriskeeriva käitumise (foorituled, manöövrid, juhtimist segavad toimingud, märguanded, pidevjoon jne) väljaselgitamiseks
  • sõidukiirusest kinnipidamise kontrollimisele (millest 40% tööajast suuname sõidukiiruse kontrollimiseks linnalistes oludes)
  • kergliiklejate ohutuse tagamisele
  • turvavarustuse kasutamise kontrollimisele

2019. aastaks planeeritud kampaaniad:

Veokite ja busside kontrolli nädal (18.-24. veebruar)

Raskeveokid on liikluses suurema ohu allikad. Politsei pöörab liiklusjärelevalve käigus tähelepanu nii juhi sõidu- ja puhkeajale, veoki tehnilisele seisundile, vajalikule dokumentatsiooni olemasolule, koorma kinnitusele kui ka sõiduki lubatud kaalule ja mõõtmetele.

Kommertssõiduki juhi vastutusel on korraga enam kui poolesaja inimeste elud, mistõttu tuleb kehtestatud reegleid eriti hoolega jälgida. Reisijatel endil on võimalus kinnitada turvavöö ning vältida sõidu ajal bussis liikumist.

Turvavarustuse kontrolli nädal (11-17. märts)

Turvavöö kinnitamine on kõigi teiste autos olevate turvaseadmete nagu õhkpadjad jms efektiivse toimimise eelduseks. Ka väikesel kiirusel on kokkupõrkel inimkehale mõjuvad jõud väga suured, mistõttu tuleb turvavarustust kasutada sõltumata sellest, kas ees on pikk või lühike reis.

Mobiilivaba päev (26. märts)

Sõiduki juhtimisel kõrvaliste tegevuste ohtlikkusele tähelepanu juhtimise kampaania.

Mobiilivaba päeva illustratsioon.

Kiiruse kontrolli nädal (1.-7. aprill)

Kiirus on peamine liiklusõnnetuste faktor ja seostub 30% hukkunutega. Kiiruse kasvades suureneb vigastuste risk ja raskusaste. Piirkiiruse eiramine ei mõjuta ainult ühte ohukomponenti, vaid mõjub doominoefektina palju rohkematele teguritele. Aheneb juhi vaateväli ning roolisolija ei jõua märgata kõike eesolevat, pikeneb pidurdusteekond ning sõiduki täielikuks peatumiseks kuluv aeg.

Liiklustalgud (3. aprill)

Politseinikud pööravad täna hommikul alanud liiklustalgutel tähelepanu kiiruseületajatele. Piirkiirusest kinni pidamist jälgitakse inimeste soovitud kohtades.

Veokite ja busside kontrolli nädal (13.-19. aprill)

Raskeveokid on liikluses suurema ohu allikad. Politsei pöörab liiklusjärelevalve käigus tähelepanu nii juhi sõidu- ja puhkeajale, veoki tehnilisele seisundile, vajalikule dokumentatsiooni olemasolule, koorma kinnitusele kui ka sõiduki lubatud kaalule ja mõõtmetele.

Kommertssõiduki juhi vastutusel on korraga enam kui poolesaja inimeste elud, mistõttu tuleb kehtestatud reegleid eriti hoolega jälgida. Reisijatel endil on võimalus kinnitada turvavöö ning vältida sõidu ajal bussis liikumist.

Busside kontrolli illustratsioon.

Joobe kontrolli nädal (3.-9. juuni)

Joobes juhtimine on politsei tähelepanu all kogu Euroopas. Eelmisel aastal hukkus Eestis joobes juhi osalusel kokku 12 inimest.

Kiiruse kontrolli nädal (12-18. august)

Kiirus on peamine liiklusõnnetuste faktor ja seostub 30% hukkunutega. Kiiruse kasvades suureneb vigastuste risk ja raskusaste. Piirkiiruse eiramine ei mõjuta ainult ühte ohukomponenti, vaid mõjub doominoefektina palju rohkematele teguritele. Aheneb juhi vaateväli ning roolisolija ei jõua märgata kõike eesolevat, pikeneb pidurdusteekond ning sõiduki täielikuks peatumiseks kuluv aeg.

Kõrvaliste tegevuste kontrolli nädal (16-22. september)

Ajal, mil inimene tegeleb mobiiliga, sõidab ta justkui kinnisilmi ning mida rohkem on mobiiliga rääkivaid juhte, seda enam on meie teedel "isesõitvaid" sõidukeid, mis selleks veel tehniliselt valmis pole.

Projekt EDWARD - liiklussurmade vaba päev (18.september)

Iga päev saab Euroopa teedel keskmiselt 70 inimest surma ja 370 vigastada. Projekti EDWARD raames toimuvad üle-euroopalised politseilised tegevused liiklussurmade ärahoidmiseks. Kõigilt liiklejatelt palutakse anda omapoolne panus hoolika liiklemise näol, et Euroopa teedel ei hukuks ühtegi inimest.

Veokite ja busside kontrolli nädal (14-20. oktoober)

Raskeveokid on liikluses suurema ohu allikad. Politsei pöörab liiklusjärelevalve käigus tähelepanu nii juhi sõidu- ja puhkeajale, veoki tehnilisele seisundile, vajalikule dokumentatsiooni olemasolule, koorma kinnitusele kui ka sõiduki lubatud kaalule ja mõõtmetele.

Kommertssõiduki juhi vastutusel on korraga enam kui poolesaja inimeste elud, mistõttu tuleb kehtestatud reegleid eriti hoolega jälgida. Reisijatel endil on võimalus kinnitada turvavöö ning vältida sõidu ajal bussis liikumist.

Joobe kontrolli nädal (9-15. detsember)

Joobes juhtimine on politsei tähelepanu all kogu Euroopas. Eelmisel aastal hukkus Eestis joobes juhi osalusel kokku 12 inimest.

Joobe kontrolli illustratsioon.