Liiklusjärelevalve- ja ennetuskampaaniad

Politsei liiklusjärelevalvetöö põhimõtteid kajastava plaani üks osa on kampaaniapõhised tegevused, mille ajastus sõltub välja kujunenud trendidel liikluspildis. Politsei pöörab kõigile ohtlikele liikluseeskirja rikkumistele tähelepanu ka igapäevase liiklusjärelevalve töö käigus, kuid statistika näitab, et aastas on perioode, mil mõnele teemale tuleb eriliselt tähelepanu pöörata.

Politsei suunab oma järelevalve liikluses 2020. aastal:

  • joobes juhtide liiklusest kõrvaldamisele

  • liiklusriskeeriva käitumise (foorituled, manöövrid, juhtimist segavad toimingud, märguanded, pidevjoon jne) väljaselgitamiseks

  • sõidukiirusest kinnipidamise kontrollimisele (millest 40% tööajast suuname sõidukiiruse kontrollimiseks linnalistes oludes)

  • kergliiklejate ohutuse tagamisele

  • turvavarustuse kasutamise kontrollimisele


Allpool on ülevaade aastaks 2020. planeeritud kampaaniatest


26. veebruar – 4. märts | ROADPOL teemanädal Veokid ja bussid

Raskeveokid on liikluses suurema ohu allikad. Politsei pöörab liiklusjärelevalve käigus tähelepanu nii juhi sõidu- ja puhkeajale, veoki tehnilisele seisundile, vajalikule dokumentatsiooni olemasolule, koorma kinnitusele kui ka sõiduki lubatud kaalule ja mõõtmetele.

12. märts – 18. märts | ROADPOL teemanädal Turvavarustus

Turvavöö kinnitamine on kõigi teiste autos olevate turvaseadmete nagu õhkpadjad jms efektiivse toimimise eelduseks. Ka väikesel kiirusel on kokkupõrkel inimkehale mõjuvad jõud väga suured, mistõttu tuleb turvavarustust kasutada sõltumata sellest, kas ees on pikk või lühike reis.

5. aprill | Mobiilivaba päev

Sõiduki juhtimisel kõrvaliste tegevuste ohtlikkusele tähelepanu juhtimise kampaania.

16. aprill – 22. aprill | ROADPOLi teemanädal kiirus

Kiirus on peamine liiklusõnnetuste faktor ja seostub 30% hukkunutega. Kiiruse kasvades suureneb vigastuste risk ja raskusaste. Piirkiiruse eiramine ei mõjuta ainult ühte ohukomponenti, vaid mõjub doominoefektina palju rohkematele teguritele. Aheneb juhi vaateväli ning roolisolija ei jõua märgata kõike eesolevat, pikeneb pidurdusteekond ning sõiduki täielikuks peatumiseks kuluv aeg.

14. mai – 20. mai | ROADPOLi teemanädal Veokid ja bussid

Kommertssõiduki juhi vastutusel on korraga enam kui poolesaja inimeste elud, mistõttu tuleb kehtestatud reegleid eriti hoolega jälgida.
Reisijatel endil on võimalus kinnitada turvavöö ning vältida sõidu ajal bussis liikumist.

4. juuni – 10. juuni | ROADPOLi teemanädal Joove

Joobes juhtimine on politsei tähelepanu all kogu Euroopas. Eelmisel aastal hukkus Eestis joobes juhi süül kokku 13 inimest.

6. august – 12. august | ROADPOLi teemanädal Kiirus

Kiirus on peamine liiklusõnnetuste faktor ja seostub 30% hukkunutega. Kiiruse kasvades suureneb vigastuste risk ja raskusaste. Piirkiiruse eiramine ei mõjuta ainult ühte ohukomponenti, vaid mõjub doominoefektina palju rohkematele teguritele. Aheneb juhi vaateväli ning roolisolija ei jõua märgata kõike eesolevat, pikeneb pidurdusteekond ning sõiduki täielikuks peatumiseks kuluv aeg.

17. september – 23. september | ROADPOLi teemanädal Kõrvalised tegevused

Ajal, mil inimene tegeleb mobiiliga, sõidab ta justkui kinnisilmi ning mida rohkem on mobiiliga rääkivaid juhte, seda enam on meie teedel „isesõitvaid" sõidukeid, mis selleks veel tehniliselt valmis pole.

19. september | Operatsioon EDWARD (liiklussurmade vaba päev)

Keskmiselt 70 inimest saab surma ja 370 vigastada igapäev Euroopa teedel. Üle-euroopalised politseilised tegevused liiklussurmade ärahoidmiseks. Kõigilt liiklejatelt palutakse anda omapoolne panus läbi hoolika liiklemise, et Euroopa teedel ei hukuks ühtegi inimest.

15. oktoober – 21. oktoober | ROADPOLi teemanädal Veokid ja bussid

Raskeveokid on liikluses suurema ohu allikad. Politsei pöörab liiklusjärelevalve käigus tähelepanu nii juhi sõidu- ja puhkeajale, veoki tehnilisele seisundile, vajalikule dokumentatsiooni olemasolule, koorma kinnitusele kui ka sõiduki lubatud kaalule ja mõõtmetele.

1. oktoober – 31. detsember | Helkur

Pimeda-aja saabudes peab jalakäija end kindlasti autojuhile paremini märgatavaks tegema, sest hämaras on teedel nähtavus piiratud ning aastaajale iseloomulikud ilmastikutingimused nagu vihm, lumi ja udu segavad vaatevälja veelgi. Autojuhid peavad sõiduvõtete valikul arvestama, et teeääres võib liikuda jalakäija ning olema valmis neist ohutult mööduma.

10. detsember – 16. detsember | ROADPOLi teemanädal Joove

Joobes juhtimine on politsei tähelepanu all kogu Euroopas. Eelmisel aastal hukkus Eestis joobes juhi süül kokku 13 inimest.