Noorsoopolitseinikud

Juba 25 aastat tagasi (aastal 1994) loodi politsei struktuuris noorsoopolitsei ametikoht. Politsei- ja Piirivalveametis töötab täna ca 100 noorsoopolitseinikku, kelle ülesandeks on noorte ja laste ohtu sattumise riski vähendamine, sh laste süütegude ennetamine, tõkestamine, avastamine ja menetlemine.

Noorsoopolitseinike töö on korraldatud eelkõige koolide põhiselt, st igal koolil on oma noorsoopolitseinik. Lisaks teenindab noorsoopolitseinik oma kohaliku omavalitsuse piirkonda, tehes koostööd sama piirkonna piirkonnapolitseinikuga.

Noorsoopolitseinike poole võib pöörduda iga inimene, kel on lastega seotud mure või probleem.

Leia noorsoopolitseinike kontaktandmed koolide järgi.

Laste ohtu sattumise riski vähendamiseks viivad noorsoopolitseinikud läbi universaalseid ennetustegevusi, näiteks loengud teadlikkuse tõstmise ja hoiakute kujundamise eesmärgil , koolitused, infopäevad nii lastele kui ka nende vanematele ja õpetajatele, samuti meedias sõnumite levitamine.

Tegeledes riskinoortega valikulisel ennetustasandil osalevad noorsoopolitseilikud koostöös partnerasutustega ümarlaudades, võrgustikutöös, kus otsitakse lahendusi riskiisikute või gruppidega seotud probleemidele, tehakse analüüsipõhist patrullimist (kindlal ajal kindlas kohas, näiteks noorte kogunemiskohtades).

Süüteo toimepannud ja korduvate õigusrikkujatega tegeledes suunatakse lapsi sotsiaalprogrammidesse ja tehakse tihedat koostööd kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajaga ning rakendatakse taastava õiguse ja mittekaristusliku sekkumise põhimõtteid.

Noorsoopolitseinik

Kõikidesse prefektuuridesse on loodud teabebürood, kus noorsoopolitseike tööd koordineerivad prefektuuri haldusalas:

Põhja prefektuur: Kristel-Liis Kaunismaa (kristel-liis.kaunismaa@politsei.ee, telefon: 6123116)
Lõuna prefektuur: Krista Kalus (krista.klaus@politsei.ee, telefon: 7308792)
Lääne prefektuur: Siiri Univer (siiri.univer@politsei.ee , telefon: 4446431)
Ida prefektuur: Krisli Kaldaru (krisli.kaldaru@politsei.ee, telefon: 3372351)