Trahviteade
02.12.2015


Automaatse kiiruskaameraga fikseeritud kiiruseületamise korral koostatakse mootorsõiduki eest vastutavale isikule trahviteade, mis allkirjastatakse üldjuhul digitaalselt. Trahviteatele lisatakse maksekorraldus ja eeltäidetud vaidlustusvorm.

Trahviteate näidis
Vaidlustusvormi näidis


Vaata Maanteeameti infolehelt